Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet Laureassa

Laurea on strategiassaan sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista.

Avoimen TKI-toiminnan  prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimuutta edistävästi. 
 

1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, Laurean ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja.

3. Tulosten hallinta: aineistonhallinta hankkeen päätyttyä kuten säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: datan avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen

Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli.

 

Laurean datapolitiikka

Laurean datapolitiikka

Laurea Datapolitiikka kuvaa periaatteet ja ohjeet, jotka liittyvät Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimuksessa, kehittämisessä ja opetuksessa syntyvän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiodatan (TKI-data) keräämiseen, käyttöön ja hallintaan. Datapolitiikka perustuu Laurean strategiaan sekä kansallisiin ja kansainvälisiin datapolitiikkoihin. Laurea-ammattikorkeakoulun toimintaa ja työtä ohjaavat arvot ovat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus. Laurean tutkimusdatapolitiikka perustuu näihin arvoihin ja edistää niiden toteutumista.

Laurean avoimuuden tiekartta kuvaa toimintaperiaatteet ja tavoitteet niin toimintapolitiikan, datanhallinnan, oppimisen ja julkaisemisen avoimuuden osalta.

Laurea on sitoutunut 3AMK:n eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan, joka määrittelee niiden tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio (TKI) -toiminnan sekä oppimistoiminnan avoimuutta. Viisas avoimuus -politiikka on kuvattuna kymmeneen avoimuuden lupaukseen ja niitä toteuttaviin periaatteisiin.

3AMK avoimuuspolitiikka

Tältä sivulta löytyy 3AMK avoimuuspolitiikka. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman Rehtorikollegio hyväksyi politiikan kokouksessaan 14.11.2017.

Asiakirjaan on kuvattu TKI-toiminnan (sekä alustavasti oppimis- ja liiketoiminnan) avoimeen toimintamalliin liittyvät Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) yhteiset lupaukset ja niitä toteuttavat periaatteet ja linjaukset. Johtavana teemana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avointen toimintamallien avulla. Näemme avoimuuden arvona, joka ilmenee erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastuktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.  Nämä lupaukset ja niihin liittyvät periaatteet ja linjaukset perustuvat kansainvälisiin ja kansallisiin politiikkoihin, linjauksiin ja suosituksiin, joita on kuvattu asiakirjan lopussa.

Tervetuloa tutustumaan avoimeen toimintamallimme tarkemmin!

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement