Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa: Tiedonhankinta

Avoimia tutkimuslehtiä

Journal.fi

Ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu, joka viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta kaikille kiinnostuneille.    

Liiketalouden tutkimusartikkeleita julkaiseva lehti, jota kustantaa Suomen kauppatieteellisten yliopistojen yhdistys.   

  • Open Access -tiedelehti, jonka vertaisarviointiprosessissa ei oteta kantaa artikkelien tieteelliseen merkittävyyteen: tavoitteena on vain varmistaa, että julkaistava teksti on metodeiltaan ja muodoltaan tieteellisten käytäntöjen mukainen.
  • Tieteellisen merkittävyyden arviointi perustuu julkaisemisen jälkeen käytävään keskusteluun.    
  • Perii kirjoittajamaksuja.

Julkishallinnon ja tutkimuslaitosten julkaisuja

Laurean tiedonhaun välineet

Laureassa on kaksi omaa tiedonhakupalvelua:

Laurea Finna

  • Perushaku: kirjat & lehdet (myös Laurean tietokannoista)   
  • Artikkelihaku: hakee Laurean artikkelitietokannoista, ei täysin kattava

Laurea LibGuides   

  • linkit Laurean tietokantoihin niiden omiin käyttöliittymiin
  • Aineistot jaoteltu aloittain, ohjeita tietokantojen käyttöön, mm. e-kirjojen lukuun tabletilla 
  • Linkit toimivat niin, että kotikoneella tarjotaan ensin Laurean haka-kirjautumissivu

 GoogleScholarin käyttö

  • Kätevä tiedonhaun väline: hakee niin maksullisista tietokannoista (ei kaikista) kuin vapaasta verkon materiaalista talon ulkopuolelta sekä kertoo, kuinka paljon aineistoon on viitattu

Huom! Verkon ulkopuolelta Scholarin linkitys ei toimi tietokantoihin suoraan.  

Avoimen verkon aineistojen etsiminen

Tieteen avoimuuden vaatimusten myötä avoimien julkaisujen määrä verkossa on lisääntynyt. Silti suuri osa esimerkiksi tutkimusartikkeleista on edelleen sellaisissa maksullisissa palveluissa, joihin kirjasto ei ole voinut kustannussyistä hankkia  käyttöoikeuksia.

Seuraava linkki vie artikkeliin, jossa kerrotaan, millaisia vaihtoehtoisia väyliä tiedeartikkeleiden hankkimiseksi on olemassa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903233677.

Jäljempänä tällä sivulla on lisäksi linkkejä erilaisiin avoimen verkon aineistoja sisältäviin palveluihin. Tyypillisiä avoimien aineistojen hakupaikkoja ovat mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisuarkistot, joihin on tallennettu sekä opinnäytetöitä että henkilökunnan julkaisuja. Henkilökunnan julkaisuihin sisältyvät myös ns. rinnakkaistallenteet eli julkaisut, jotka on julkaistu esimerkiksi tieteellisessä lehdessä ja sen lisäksi tallennettu kustantajan luvalla julkaisuarkistoon.

Yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisuarkistoja - henkilökunnan julkaisuja ja opinnäytetöitä

Hakukoneita ja työkaluja avoimen tiedon hakemiseen ja julkaisemiseen

Kansainvälisiä opinnäytetöiden julkaisuarkistoja

Opinnäytteitä ja väitöskirjoja ympäri maailmaa vapaasti verkossa. Mukana myös suomalaisia.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement