Avoin TKI-toiminta Laureassa: Oppaan tausta ja tekijät

Oppaan tausta ja tekijät

Tämä opas on laadittu "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi" -hankkeessa.

Oppaan ovat laatineet informaatikko Jaana Latvanen ja tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho SeAMKista ja opas on modifioitu Laurean tarpeisiin.

 

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2020.

  • Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien toimintatapojen avulla korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä.
     
  • Hankkeen koordinoija on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka vastaa myös työpakettien toteutuksesta yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.  Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

     
  • Oppaan sisällöt pohjautuvat ammattikorkeakoulujen "Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa (2015 - 2017) tehtyyn Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa -oppaaseen. Sisältöjen koostamisessa on lisäksi hyödynntetty eri korkeakoulujen ohjeituksia sekä  erityisesti Tietoarkiston ja Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita. Oppaan kuvat ovat CC0-lisensoituja tai SeAMK Kirjaston käyttöön hankittuja.

 

Creative Commons -lisenssi
Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas, jonka tekijä on Jaana Latvanen ja Seliina Päällysaho (SeAMK), on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement