Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa

Pääkaupunkiseudun eettinen toimikunta

Pääkaupunkiseudun eettinen toimikunta

  • huolehtii Laureassa tapahtuvan ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä ja ohjaa lausunnoillaan ja toiminnallaan mainitun tutkimuksen eettisyyden kehittymistä
     
  •  toimii yhteistyössä lähialueiden eettisten toimikuntien kanssa ja voi tarvittaessa pyytää lausunnon ulkopuoliselta asiantuntijalta

Laurean eettisen toimikunnan jäsenet:

  • Teija-Kaisa Aholaakko, yliopettaja
  • Mikko Julin, yliopettaja

Eettiseen ennakkoarviointiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Teija-Kaisaan.
 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement