Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa: Aineiston kuvailutietojen (metatietojen) tallentaminen

Mitä on datan metatieto?

Metadata, metatieto tai kuvailutieto tarkoittaa TKI-aineiston kontekstia, sisältöä ja rakennetta, hallintaa ja/tai käsittelyä sekä sen kokoamista kuvaavaa ja tiivistettyä tietoa. Metadata on kuvailutietoa datasta.

Metadatan
tekemisellä tarkoitetaan datan kuvailutiedon luomista. Metadata tehdään, jotta tiedetään, millaisia aineistoja Laurean hankkeissa on tehty, missä ne ovat ja kuka voi käyttää niitä. Laureassa metadata luodaan Reportronicissa.

Metadatan avaamisella tarkoitetaan TKI-aineiston metadatan eli kuvailun tallentamista kansallisiin palveluihin muiden käytettäväksi. Tämä tapahtuu Laureassa Reportronicin kautta. Metadatan avaaminen tuottaa Laurealle tuloksia.

Kuvailutietojen tallennusvaatimus koskee mm. seuraavia aineistoja:

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot

Aineistojen kuvailutietojen tekeminen ja avaaminen

Projektipäällikkö tai tutkimuksesta vastannut henkilö huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla. Aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Repoon. Tietojen tallentaminen Repoon on tärkeää, jotta tiedetään, mitä aineistoja Laurean hankkeissa on kerätty. Repon kautta kuvailutiedot on mahdollista siirtää Laurean julkiseen AIneistot-tietokantaan ja Tiedejatutkimus.fi -portaaliin.

Metadatan tekeminen ja avaaminen

 1. Täytä Reportronicin Aineistot-välilehti alla olevan kaavion avulla.
 2. Jos kuvaileminen on hankalaa, pyydä apua. Ota yhteyttä Avoimen kulman palveluun (avoinkulma@laurea.fi)
 3. Valitse julkaise Internetissä, jolloin tieto siirtyy Laurean verkkosivuille Laurean Datakatalogiin.
 4. Valitse julkaise Tiede- ja tutkimus -portaalissa, jolloin metatieto siirtyy Tiede- ja tutkimus -portaaliin Laurean tuloksiksi.

Projektipäällikkö huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla. Aineistojen kuvailutiedot tallennetaan ensisijaisesti Repoon.
 

 • Avoimuuden näkökulmasta on tärkeää, että aineistojen kuvailutiedot ovat julkisesti saatavissa, vaikka itse aineisto ei olisikaan vapaasti ladattavissa. Kuvailutiedoilla tulisi olla myös pysyvä tunniste, mitä Repon kuvailutiedoilla ei toistaiseksi ole.

Kuvailutietojen tallentaminen Repoon

 • Aineistot-tietokantaan siirrytään Repon etusivun vasemmassa reunassa olevasta painikkeesta. Tallennus aloitetaan toiminolla "Lisää rivi", joka löytyy aineistolistauksen lopusta.

 

Aineistojen kuvailussa noudatetaan seuraavaa formaattia ja ohjeistusta:

 

Aineiston nimi Anna aineistolle mahdollisimman kuvaava nimi
Aineiston kuvaus Kuvaa aineiston sisältö mahdollisimman informatiivisesti. Kuvauksessa on hyvä kertoa, mitä aineistoa on kerätty, miten sitä on kerätty ja kuinka paljon sitä on. Tavoitteena on, että kuvauksen perusteella lukija saa hyvän käsityksen siitä, millaisesta aineistosta on kyse.
Julkaisut Kirjaa ylös kaikki ne julkaisut, jotka perustuvat kerättyyn aineistoon.
Aineiston keruutapa Valitse keruutapa valmiista vaihtoehdoista. Jos valitset kohdan muu, tarkenna vastaustasi.
Asiasanat Kuvaa aineistosi sisältö asiasanoilla (3 - 5 kpl).  

Valitse asiasanat Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta https://finto.fi/ysa/fi/
Voit  tarvittaessa käyttää myös muita sanoja, jos asiasanastosta ei löydy sopivaa.

Kieli Valitse aineiston kieli
Aineiston keruuaika alkupvm

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on alkanut


Aineiston keruuaika loppupvm
 

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on päättynyt


Aineiston sijainti
 

Valitse arkisto, johon aineistosi on talletettu. Jos valitsit Muu, mikä -vaihtoehdon, tarkenna vastaustasi. Kerro arkiston nimi tai käytä esimerkiksi ilmausta ”Tutkijan hallussa”

Omistaja Kuka aineiston omistaa? Omistaja on henkilö tai organisaatio, joka päättää aineiston käytöstä. Jos aineisto on kerätty julkisesti rahoitetussa hankkeessa, omistaja on usein organisaatio. Yhteishankkeissa omistajuuteen otetaan yleensä kantaa yhteistyösopimuksessa.
Lisenssi

Suositelluin lisenssi avoimille tietoaineistoille on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) –lisenssi. Se tarkoittaa sitä, että dataa voi vapaasti käyttää korvauksetta ja jatkojalostaa. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Halutessasi voit valita myös muun lisenssiin. Ohjeita lisenssin valintaan löytyy Creative Commons -sivustolta: https://creativecommons.fi/

Lisätietoja käyttöluvasta Valitse onko aineisto käytettävissä vapaasti vai lupaa pyytämällä.
Viittausohje

Viittausohje määrittelee, miten aineiston jatkokäyttäjän tulee viitata aineistoosi. Viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan: Tekijä, A. (organisaatio). (Ajoitus). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot.

Esimerkki: Viitasaari, J. (Arene ry) & Päällysaho, S. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) (2016) Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu [jakaja].

Tieteenalat Valitse aineistosi tieteenala (Tilastokeskus Tieteenala 2010-luokitus)
Julkaise Internetissä

Valitsemalla tämän kohdan, aineistosi kuvailutiedot näkyvät Laurean verkkosivuilla Laurean Datakatalogissa hankkeen tietojen yhteydessä.

Pysyvä tunniste Jos aineistollasi on pysyvä tunniste, merkitse se tähän.  Aineistosi saa pysyvän tunnisteen, jos tallennat sen johonkin kansalliseen tai kansainväliseen data-arkistoon, esim. Tietoarkisto, IDA, Zenodo.
Aineiston henkilöt Valitse pudotusvalikosta henkilöt jotka ovat suoraan osallistuneet aineiston keräämiseen, analysointiin, julkaisemiseen tms. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta.
Aineiston projektit

: Valitse pudotusvalikosta aineistoon liittyvät projektit. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta

 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement