Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa

Hankeen tulosten hallinta avoimuutta edistävästi

Hankkeen tulosten hallinnassa

 

  • kiinnitetään huomiota siihen, että tulokset ovat löydettävissä, ymmärrettävissä ja tarvittaessa uudelleenkäytettävissä
     
  • huolehditaan julkaisujen, hankkeessa kerättyjen aineistojen ja muiden mahdollisten hanketyössä syntyneiden tulosten säilytyksestä ja löydettävyydestä
     
  • julkaisujen tiedot ilmoitetaan JUSTUS-järjestelmän kautta julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisut tallennetaan mahdollisuuksien mukaan Theseukseen
     
  • aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Repoon.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement