Avoin TKI-toiminta Laureassa: Hankkeen tulosten avaaminen

Tulosten avaaminen

Aineistojen avaaminen tarkoittaa, että tutkimusdata, -menetelmät ja julkaisut avataan vapaaseen käyttöön.

  • Hankkeen aineistojen avoimella saatavuudella edistetään niiden jatkokäyttöä. Avoimet aineistot tuovat myös näkyvyyttä ja meriittiä tekijälleen.
     
  • Tutkimuksen julkaisijat ja rahoittajat edellyttävät yhä useammin, että tutkimuksen tausta-aineistot tuodaan mahdollisimman avoimesti saataville viimeistään tutkimuksen päätyttyä.
     
  • Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen.
     
  • Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary”.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement