Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa: Avoimen TKI-toiminnan tukipalvelut

Avoimen TKI-toiminnan tukipalvelut Laureassa

  • Julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja voit lähettää osoitteeseen:
    julkaisut[at]laurea.fi 
  • Aineistonhallintaa ja tietosuojaa koskevat kysymykset voit lähettää osoitteeseen:
    datamanagement@laurea.fi

Avoimen TKI-toiminnan vastuuhenkilöt

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös suoraan seuraaviin asiantuntijoihin.

Hanna Lahtinen, johtaja
p. 09 8868 7406
- toimintamallit ja koordinointi      

Anna Laakkonen, asiantuntija                            
p. 09 8868 7942

- avoin julkaiseminen
- rinnakkaistallennus
- julkaisutiedonkeruu
- JUSTUS-tallennus
- tiedonhaun tuki

Minna Marjamaa, tietoasiantuntija
p. 046 856 7463

- Aineistonhallinnan tuki
- Aineistonhallintasuunnitelman teon tuki
  DMPTuuli
- Tutkimusaineistojen kuvailu (metadata)
- Theseus ja opinnäytetöiden avoimuus

Marjo Valjakka, suunnittelija, tietosuojavastaava
p. 09 8868 7658

- hankkeiden tietosuoja
- tutkittavien informointi
- arkistointi

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement