Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Laureassa: Hankkeen toteutus

Hankeen toteutus avoimuutta edistävästi

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, on tärkeää, että hankkeen työtavoista sekä aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä sovitaan kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

 • kerätään aineistoa tarvittavat luvat ja tutkittavien informointi huomioon ottaen
   
 • analysoidaan aineistoa
   
 • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti myös tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen
   
 • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
   
 • voidaan haluttaessa avata dataa tai osia siitä

 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement