Skip to Main Content

Avoin kulma: 3AMK avoimuuspolitiikka

Laurea

3AMK avoimuuspolitiikka

Tältä sivulta löytyy 3AMK avoimuuspolitiikka. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman Rehtorikollegio hyväksyi politiikan kokouksessaan 14.11.2017.

Asiakirjaan on kuvattu TKI-toiminnan (sekä alustavasti oppimis- ja liiketoiminnan) avoimeen toimintamalliin liittyvät Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) yhteiset lupaukset ja niitä toteuttavat periaatteet ja linjaukset. Johtavana teemana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avointen toimintamallien avulla. Näemme avoimuuden arvona, joka ilmenee erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastuktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.  Nämä lupaukset ja niihin liittyvät periaatteet ja linjaukset perustuvat kansainvälisiin ja kansallisiin politiikkoihin, linjauksiin ja suosituksiin, joita on kuvattu asiakirjan lopussa.

Tervetuloa tutustumaan avoimeen toimintamallimme tarkemmin!

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement