Skip to Main Content

Avoin kulma: Tutkimusdata ja aineistonhallintasuunnitelma

Laurea

Yleistä tutkimusdatasta ja aineistonhallintasuunnitelmasta

Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan resursseja, joita tutkija tuottaa tai käyttää tutkimusprosessin aikana. Niitä tarvitaan tutkimuksen validointiin ja ne voivat myös lisätä tutkimuksen meriittiä, jos ne on julkaistu. Hyvään tutkimusaineistonhallintaan kuuluu suunnittelu jo tutkimussuunnitelman kirjoittamisen yhteydessä, ja yhä useampi rahoittaja vaatiikin aineistonhallintasuunnitelmaa.

Aineistonhallintasuunnitelma on osa tutkimussuunnitelmaa. Suunnitelmaa voi täsmentää tutkimushankkeen aikana. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan miten tutkimusaineisto hankitaan, miten sitä käytetään ja säilytetään tutkimusprojektin aikana ja miten mahdollistetaan aineiston käyttö projektin päätyttyä. Suomalaiset tutkimusorganisaatiot voivat käyttää tätä varten luotua työkalua, DMPTuuli:a.

Tutustu laajempaan Avoimen TKI:n oppaaseen.

Aineistonhallintasuunnitelman teko


Suomen korkeakoulut käyttävät aineistonhallintasuunnitelman tekoon DMPTuuli-työkalua.

Laureassa DMPTuulin käyttöön saa apua informaatikko Minna Marjamaalta. 

IDA - Tutkimusaineistojen säilytyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA (ida.fairdata.fi) on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä turvallinen ja jatkuva Fairdata-kokonaisuuteen kuuluva tutkimusdatan säilytyspalvelu.

  • IDA mahdollistaa tutkimuksen tuottamien tietoaineistojen ja niihin liittyvän metatiedon turvallisen säilytyksen. Pääsy aineistoon voidaan myöntää projektiryhmän sisällä tai laajemmin.
  • Palvelu on tarkoitettu valmiille tutkimusaineistoille, sekä raakadatalle että aineistokokonaisuuksille.
  • Aineistojen omistajat päättävät itse aineistojensa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta.
  • Palvelu ei ole tarkoitettu arkaluontoisia henkilötietoja sisältäville aineistoille.

Palvelu on suunnattu Suomen korkeakouluille sekä Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille. Käyttöoikeutta haetaan erillisellä hakemuksella projektin vastuuhenkilön toimesta. IDA:n sisältöä voi hakea Avaa-palvelun kautta. Palvelu on maksuton.

IDA mahdollistaa tutkimuksen tuottamien tietoaineistojen ja niihin liittyvän metatiedon turvallisen säilytyksen. Pääsy aineistoon voidaan myöntää projektiryhmän sisällä tai laajemmin.

Palvelu on tarkoitettu valmiille tutkimusaineistoille, sekä raakadatalle että aineistokokonaisuuksille. Aineistojen omistajat päättävät itse aineistojensa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta. Palvelu ei ole tarkoitettu arkaluontoisia henkilötietoja sisältäville aineistoille.

- See more at: http://avointiede.fi/ida#sthash.i7hnnrX3.dpuf

Aila - Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot

Aila on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palveluportaali. Ailaan on tallennettu n. 1200 tutkimusaineistoa, jotka ovat rekisteröityneiden asiakkaiden saatavilla maksutta kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Ailassa on myös joitakin avoimia aineistoja, jotka voi ladata rekisteröitymättä.

Rekisteröityminen tapahtuu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Haka-tunnuksilla.

Laurean aineistonhallinnan prosessi

Rahoitus ja rahoittajien aineistonhallintaa koskevia vaatimuksia

  • Horizon2020 ja Euroopan tutkimusneuvosto vaativat aineistonhallintasuunnitelman tekoa. Horizon2020-ohjelma ja Euroopan tutkimusneuvosto vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista. Horizon 2020 -ohjelma vaatii lisäksi, että tutkimusaineistot avataan, Euroopan tutkimusneuvosto puolestaan suosittelee avaamista.
  • Suomen Akatemia vaatii aineistonhallintasuunnitelman tekoa ja aineiston avaamista.
  • Business Finland edellyttää, että sen rahoittamissa hankkeissa syntyvät aineistot hallinnoidaan tavalla, joka mahdollistaa niiden tehokkaan hyödyntämisen jatkossa. Hakuvaiheessa laaditaan julkisen tutkimuksen tiedon avoimuutta edistävä aineistonhallintasuunnitelma.

Tutkimusaineistojen avoimuuden hyödyt

Tutkimusaineistojen avoimella saatavuudella ja jaettavuudella edistetään tutkimusaineistojen jatkokäyttöä, josta on hyötyä paitsi aineiston tuottajalle, myös rahoittajille, tiedeyhteisölle ja yhteiskunnalle niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. - See more at: http://avointiede.fi/datan-jakamisen-hyodyt#sthash.5CNBFXxu.dpuf

Tutkimusaineistojen avoimella saatavuudella ja jaettavuudella edistetään tutkimusaineistojen jatkokäyttöä, josta on hyötyä paitsi aineiston tuottajalle, myös rahoittajille, tiedeyhteisölle ja yhteiskunnalle niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
 

Tutkimusaineistojen avoimella saatavuudella ja jaettavuudella edistetään tutkimusaineistojen jatkokäyttöä, josta on hyötyä paitsi aineiston tuottajalle, myös rahoittajille, tiedeyhteisölle ja yhteiskunnalle niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. - See more at: http://avointiede.fi/datan-jakamisen-hyodyt#sthash.5CNBFXxu.dpuf
Tutkimusaineistojen avoimella saatavuudella ja jaettavuudella edistetään tutkimusaineistojen jatkokäyttöä, josta on hyötyä paitsi aineiston tuottajalle, myös rahoittajille, tiedeyhteisölle ja yhteiskunnalle niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. - See more at: http://avointiede.fi/datan-jakamisen-hyodyt#sthash.5CNBFXxu.dpuf
Tutkimusaineistojen avoimella saatavuudella ja jaettavuudella edistetään tutkimusaineistojen jatkokäyttöä, josta on hyötyä paitsi aineiston tuottajalle, myös rahoittajille, tiedeyhteisölle ja yhteiskunnalle niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. - See more at: http://avointiede.fi/datan-jakamisen-hyodyt#sthash.5CNBFXxu.dpuf

Laurean datatuki

Laurean tarjoaa tukea aineistohallintasuunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan.
Tukipalvelut tavoitat parhaiten sähköpostitse osoitteesta: minna.marjamaa[at]laurea.fi tai datamanagement@laurea.fi
 

Ota käyttöön DMPTuuli

kuvake ota käyttöön DMPTuuli.

FSD:n Aineistonhallintaopas

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kattava Aineistonhallinnan opas. Kannattaa tutustua.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement