Skip to Main Content

Avoin kulma: Avoin tiedonhankinta ja tiedon kriittinen arviointi

Laurea

Opiskelijan keskeiset avointen julkaisujen hakukanavat

Tutkittua tietoa ja ammattikirjallisuutta löytyy kasvavassa määrin avoimesti verkossa. Tällä sivulla nostetaan esille avointen julkaisujen hakupaikkoja.

Kuvassa esitellään AMK-opiskelijan keskeiset avoimet tiedonhankintakanavat. Näitä on avoimet julkaisuarkistot ja -palvelut kuten Julkari, Valto, Findikaattori ja Finlex. Lisää julkaisuarkistoja ja -palveluita löytyy koulutusalojen LibGuideseista. Toinen keskeinen tiedonhankintakanava on Finna.fi-palvelu, jonka kautta löytää verkossa olevia museoiden ja kuva-arkistojen avaamia valokuvakokoelmia-, karttoja, videoita ja kirjallisuutta. Google Scholar on Googlen kehittämä hakukone tieteellisen tiedon hakemiseen. Journal-fi tiedelehtipalvelussa on saatavilla noin 100 keskeistä kotimaista tiedelehteä ja vuosikertaa kuten Aikuiskasvatus, Gerentologia, Janus, Kulutustutkimus. Nyt ja Matkailututkimus.

Google Scholar - Laurean lisensoidut aineistot ja avoin tiedonhaku samassa paketissa

Google Scholar.

Google Scholar on Googlen kehittämä hakukone tieteellisen tiedon etsintään. Se etsii niin avointa tieteellista aineistoa kuin Laurean lisensoiduista tietokannoista artikkeleita - kunhan Laurean SFX-linkit on lisätty Scholarin asetuksiin.
Ohje: Google Scholar ja Laurean SFX-linkit

Käyttö: Avoimien artikkeleiden haku on Google Scholarissa helppoa: kun hakee hakusanalla, artikkelin vieressä lukee mistä se on saatavilla. Laurean tietokantojen kautta saatavilla olevat artikkelit näkyvät merkinnällä FULLTEXT:SFX@laurea. Tuloslistasta näkee myös paljonko artikkeliin on viitattu ja löytyy linkki sen viemiseksi Refworks-viitteidenhallinta-ohjelmaan. Koska Scholar rankkaa hakutulokset osin sen mukaan, kuinka paljon niihin on viitattu, hakukone nostaa esille paljon viitattuja artikkeleita ja on siksi hyödyllinen opiskelijalle.
 

Lisäominaisuuksia:

  • GoogleScholar -painike
    Luo selaimeen painikkeen, jonka avulla voi tarkistaa, onko artikkelia saatavilla kokotekstinä sekä siirtää viitteet viitteidenhallintaohjelmaan RefWorksiin.
  • Publish or Perish
    Omalle koneelle ladattava ohjelma. joka tekee viittausanalyysin perustuen Google Scholar - ja Microsoft Academic Search -verkkohakupalveluiden aineistoihin.
     

Avoimen tiedonhaun palveluita

Hakukoneet ja tietokannat

Core
Core on brittiläinen tietokanta, joka on Google Scholarin kaltainen palvelu.Jäseniksi voi liittyä kaikki avoimet tietoarkistot ja lehdet. Coren kautta on saatavilla yli 135 miljoonaa dokumenttia, jotka ovat avoimesti ja välittömästi saatavilla.

BASE
BASE on saksalainen hakupalvelu, jonka kautta on haettavissa yli 150 miljoonaa dokumenttia. Näistä jopa 60 % on avoimesti saatavilla olevia.

Dimensions
Dimensions on kansainvälinen, ilmainen tietokanta. Saatavilla on yli 100 miljoonaa artikkelia, kirjaa, kirjan kappaletta, artikkelien open access-versioita.

OpenAIRE-portaali
EU:n komission rahoittama OpenAIRE-portaali haravoi eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkaisuarkistoja. OpenAIRE sisältää noin 10 miljoonaa avointa julkaisua tai datasettiä.

Kirjat ja lehdet

DOAB
DOAB (Directory of Open Access Books). Palvelun kautta voit etsiä tieteellisiä Open Access-kirjoja. 

DOAJ
DOAJ  (Directory of Open Access Journals). Palvelun kautta voit etsiä artikkeleita tieteellisistä Open Access -lehdistä.

Journal.fi
Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämä palvelu, jossa on tarjolla noin 80 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

OAPEN
OAPEN-tietokannasta on saatavilla humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tieteellisiä kirjoja.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement