Skip to Main Content

Avoin kulma: Avoin julkaiseminen

Laurea

Mitä avoimella julkaisemisella tavoitellaan

Avoin julkaiseminen on avoimen tieteen peruspilareita. Käytännössä avoin julkaiseminen tarkoittaa sitä, että julkaisu on kaikkien saatavilla internetissä ilman erillistä maksua. Avoimen julkaisemisen taustalla on ajatus julkisesti rahoitetusta tutkimustiedosta yhteisenä hyödykkeenä, jonka tulisi olla mahdollisimman laajasti yhteiskuntien hyödynnettävissä.

Avointa julkaisemista suositellaan kansallisella tasolla korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille kansallisella tasolla ja Laurea on sitoutunut kansalliseen avoimen tieteen julistukseen. EU:n komission ja eurooppalaisten tutkimusrahoittajien PlanS-aloitteen etenemisen myötä avoimesta julkaisemista on myös tullut enenevissä määrin tutkimusrahoituksen ehto.

Laurean avoimen julkiasemisen kulmakivet ovat omien julkaisukanavien lisensointi avoimella CC BY-SA 4.0 -lisenssillä, artikkeleiden rinnakkaistallennusoikeuksien selvittäminen ja artikkeleiden rinnakkaistallentaminen Theseukseen,  avoimen julkaisemisen maksujen seuranta sekä tuki avointen julkaisukanavien etsimisessä.

Avoin kulma tarjoaa ohjausta julkaisujen ja julkaisemisen avoimuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Mitä Open Access on?


Open Access eli avoin tiede tarkoittaa
1) tutkimusjulkaisujen ja
2) tutkimusaineistojen
avointa saatavuutta.

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus eli Open Access -julkaiseminen tapahtuu
1) avoimissa verkkolehdissä tai
2) rinnakkaistallentamisena julkaisuarkistoihin.

Open Access -julkaiseminen tarkoittaa vapaata oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää tieteellisiä julkaisuja kokotekstimuodossa niin, että sekä tiedeyhteisö että suuri yleisö voi lukea ilmaiseksi Internetistä.

Open Access-julkaisemisessa tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla.

Avoin julkaiseminen ja tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoittajien ja EU:n komission yhteiseen PlanS:ään sitoutuneet rahoittajat edellyttävät, että vuodesta 2021 alkaen niiden rahoittamat hankkeet julkaisevat tutkimustuloksensa avoimesti. Avoimen julkaisemisen vaatimus koskee esimerkiksi Euroopan Unionin Horizon-ohjelmasta rahoitettuja hankkeita taikka Suomen Akatemian rahoittamia hankkeita. Vaatimus koskee niitä hankkeita, joille on myönnetty rahoitus 1.1.2021 jälkeen.

Lisätietoja PlanS:sta löytyy Suomen Akatemian FAQ:sta.

Avoimen julkaisemisen kansallisia linjauksia ja suosituksia

Avointa tiedettä edistää Suomessa Avoimen tieteen koordinaatio. Laurea on sitoutunut koordinaation laatimaan Avoimen tieteen julistukseen.

Avoimen tieteen asiantuntijaryhmissä on tehty  tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

sekä laadittu avoimen saatavuuden kansalliset suositukset tutkimusorganisaatioille ja rahoittajille.

Lisätietoja Avoimen tieteen koordinaatiosta ja avoimesta tieteestä Suomessa: https://avointiede.fi/fi

Lue myös:  CC-lisensoinnin ja avoimen julkaisemisen opas tutkijoille

 

Open Access Explained

Avoin julkaiseminen Laureassa

Laurea on sitoutunut avointa julkaisemista edistävään Kansalliseen avoimen tieteen linjaukseen sekä 3AMKin yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan

Laurean omat julkaisukanavat, Laurea Julkaisut ja Laurea Journal julkaistaan avoimella CC BY-SA 4.0lisenssillä. Lisenssi sallii aineistojen uudellen julkaisemisen ja muokkaamisen, sillä ehdolla että alkuperäinen tekijä ja julkaisupaikka mainitaan. Lisäksi mahdolliset muokatut versiot tulee lisensoida samalla lisenssillä ja tehdyt muutokset pitää eritellä selkeästi. Muokkaaminen voi tarkoittaa esimerkiksi julkaisun käännöksen tai ääniversion tekemistä ilman erillistä lupaa.

Selvitä aina, onko valitsemallasi julkaisukanavalla mahdollista julkaista avoimella lisenssillä (esimerkiksi CC-lisenssillä) ja suosi mahdollisuuksien mukaan avoimia julkaisukanavia. Julkaisupalveluilta voi pyytää tarvittaessa apua.

Monissa tieteeliisissä lehdissä avoin julkaiseminen edellyttää APC-maksun (article processing charge:n) maksamista. APC-maksujen suuruusluokissa on huomattavaa vaihtelua aina parista sadasta useampaan tuhanteen euroon. Vuonna 2019 keskimääräinen Laurean maksama APC-maksu oli 1143e/artikkeli, mikä oli n. 500e alempi kuin suomalaisten tutkimusorganisaatioilla keskimäärin. APC-maksujen tasoa voi seurata Open APC-tietokannan avulla.

Laureassa APC-maksut katetaan ensisijaisesti hankebudjetista. Tämän lisäksi julkaisupalveluilla on pieni vuotuinen budjetti niitä julkaisuja varten, joita ei voi kattaa hankebudjetista.

APC-maksujen prosessikaavio Laureassa

Theseus - AMKien julkaisut verkossa


Theseus-julkaisuarkistosta löytyvät niin ammattikorkeakoulujen julkaisut kuin opinnäytetyötkin. Ammattikorkeakoulujen rinnakkaistallennuspaikka on Theseus. Theseuksesta julkaisut voi linkittää omille kotisivuilleen tai jakaa sosiaalisessa mediassa kuten esim. ResearchGatessa ja Academia.edussa.

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool
Directory of Open Access Journals DOAJ - tieteellisten oa-lehtien hakupalvelu
OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja 
Open Data Button -  pyydä tarvitsemasi tutkimusdatan jakamista

 

 

Avoin julkaiseminen tieteellisissä lehdissä

Avoin julkaisumalli tarjoaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä sekä hyödyttää yhteiskuntaa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen e-aineistojen neuvotteluista vastaava FinELib-konsortio pyrkii edistämään avointa julkaisua.

Tutustu FinElibin sivuilla tieteellisten kustantajien (Laurean osalta Emerald, Sage ja Elsevier) avoimen julkaisumallin käytäntöihin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Laurean julkaisupalveluihin: julkaisut [at] laurea.fi

Avoin julkaiseminen ja FinElib

Avoin julkaiseminen Emerald Premier -lehdissä - lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä (excel)

Avoin julkaiseminen Elsevierin lehdissä - lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä (excel)

Avoin julkaiseminen SAGEn lehdissä

 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement