Tutkijan tueksi: Tutkijaprofiilin luominen verkossa

Tutkijaprofiili verkossa

Verkossa on tarjolla erilaisia tutkijoiden verkostoitumiseen ja tutkijaprofiilin luomiseen tarkoitettuja yhteisöpalveluja. Sivustojen on tarkoitus edistää tutkijoiden verkostoitumista, edesaattaa artikkeleiden jakamista ja tutkitun tiedon leviämistä. Palveluissa voit luoda oman profiilin, nostaa omat julkaisut esille CV:n tapaan ja linkittää omiin julkaisuihin, jakaa tiedostoja, seurata oman alan uusimpia tutkimuksia, perustaa ryhmiä ja osallistua keskusteluun. Tunnetuimpia alustoja tutkijaprofiilin luomiseen ovat ResearchGate, Academia.edu ja Google Scholar.

Tutkijoiden yhteisöpalvelut edesauttavat tutkijoiden keskinäistä kommunikointia ja verkostoitumista. Yhteiskunnalliseen keskustelun alustana toimii sen sijaan paremmin esimerkiksi Twitter. Lue oheisesta artikkelista Kaskas Median viestintäasiantuntijan Maria Ruuskan vinkit tutkijan /hankkeen Twitter-tilin luomiseen. Artikkeli on julkaistu Vastuullinen tiede -sivustolla.

Somen lieveilmiöihin kuuluu vihapuhe. Häiritsevä palaute -sivustolle on koottu ohjeita siihen, mitä tehdä, jos kohtaa vihapuhetta.

ORCID tutkijatunniste

ORCID on kansainvälinen digitaalinen tutkijatunniste. Luomalla profiilin ORCIDiin tutkija saa oman tunnistenumeron, joka erottaa tutkijan toisista tutkijoista. Tunniste erottaa tutkijan mahdollisista kaimoista eikä se muutu, vaikka tutkija vaihtaisi affiliaatiotaan tai (suku)nimeään. ORCID-tunnukseen voi linkittää esimerkiksi julkaisuja, affiliaatioita ja apurahoja. Osa tiedelehdistä pyytää nykyään kirjoittajiensa, ORCID-tunnistetta.

Tutkijoiden yhteisöpalveluja

ResearchGate on kaupallinen eurooppalainen yhteisöpalvelu, jossa tutkijat voivat jakaa artikkeleitaan ja muita tutkimustuotoksia sekä pyytää palautetta käsikirjoituksiinsa taikka keskustella tutkimuksiin liittyvistä teemoista. Profiilin luominen on tutkijalle ilmaista. Vastuu sisältöjen jakamisesta on tutkijalla itsellään.

Academia.edu on kaupallinen yhdysvaltalainen yhteisöpalvelu, jonne tutkijat voivat ladata artikkeleitaan ja muita tutkimustuotoksiaan. Academia.edu:n perusversio on ilmainen, mutta halutessaan tutkija voi hankkia maksullisen Premium-profiilin. Kuten ResearchGatessa, myös Academia-edussa artikkeleiden jakaminen tapahtuu tutkijan omalla vastuulla.

GoogleScholar GoogleScholar on akateemisten artikkeleiden hakukone, jossa on myös mahdollista luoda oma tutkijaprofiili. GoogleScholariin ei ladata artikkeleita, vaan GoogleScholar linkittää tutkijan artikkelit profiilin yhteyteen. Scholarin avulla voi myös seurata omien julkaisujen latauksia ja niihin kohdistuvia viittauksia.

Saako oman artikkelin jakaa tutkijoiden yhteisöpalvelussa?

Kustantajien politiikat vaihtelevat sen suhteen, saako artikkelia jakaa tutkijoiden somessa.Yksikään iso kaupallinen kustantaja ei anna lupaa artikkelin lopullisen PDF:n tallentamiseen mihinkään kustantajan oman sivuston ulkopuoliseen palveluun, ainakaan ilman erillistä lupaa. Tämän takia kannattaa aina tarkistaa kustantajalta, saako omaa artikkelia jakaa. Osa kustantajista kieltää artikkelien jakamisen kaupallisissa verkostoissa kokonaan, osa sallii sen samoilla ehdoilla kuin rinnakkaistallentamisen julkaisuarkistoihin. Kun jaat artikkelisi esim. ResearchGatessa, vastuu on sinulla itselläsi.

Laurea suosittaa ensisijaisesti artikkelien tallentamista Theseus-tietokantaan - sieltä voit linkittää tutkijan sosiaalisen median palveluun.  Kun artikkeli rinnakkaistallennetaan Theseukseen, vastaa Laurean Tieto- ja julkaisupalvelu artikkelien tallentamisesta, lupien kysymisestä ja embargojen asettamisesta. Näin sinun ei tarvitse itse huolehtia tallennusoikeuksista.

Riittääkö jako somessa rinnakkaistallennukseksi?

Eikö rinnakkaistallennukseksi riitä artikkelin jakaminen ResearchGatessa ja Academia.edussa? Ei, sillä tutkijoiden sosiaalisen median palveluissa pysyvää tallennusta ei voida taata eivätkä artikkelit ole samalla tavalla haettavissa samasta korkeakoulun kontekstista.

Lisää aiheesta.

How can I share it?

How can I share it? -sivustosta voit tarkistaa, miten kunkin kustantajan julkaisemia artikkeleita on mahdollista sosiaalisissa verkostoissa jakaa.

How can I share it -sivuston kuvio tutkimusartikkeleiden jakamisen pelisäännöistä

How can I share it -sivuston kuvio tutkimusartikkeleiden jakamisen pelisäännöistä

Seuraa viittauksia julkaisuihisi

Google Scholar Citations Google Scholar Citations on Googlen ylläpitämä käyttäjäprofiilipalvelu, johon jokainen tutkija voi luoda oman tilin (gmail-tili) ja liittää sinne omat Google Scholarin kautta löytyvät julkaisunsa. Profiilissa näkyy julkaisujen saamat viittaukset ja automaattisesti laskettu h-indeksi. Google Scholar Citations -tilin luominen.

Publish or Perish-ohjelma Publish or Perish on australialaisen Anne-Wil Harzingin kehittämä ilmainen ohjelma, jonka avulla voi tehdä Google Scholarin viittaustietoihin perustuvia viittausanalyyseja. Ohjelma on ladattavissa Harzingin verkkosivuilta.  

Ohjelman avulla voidaan arvioida mm. tutkijoiden vaikuttavuutta (author impact) sekä lehtien vaikuttavuutta (journal impact) erilaisten tunnuslukujen avulla (h-indeksi, g-indeksi jne.).

Scopus on monitieteellinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta, josta saa haettua mm. tutkijan henkilökohtaisen H-indeksin. Scopus ei kuulu tällä hetkellä Laurean tietokantavalikoimaan.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement