Skip to Main Content

Tutkijan tueksi: Julkaisusarjassa ilmestyneet

Tietoa Laurean julkaisusarjasta

Tälle sivulle on koottu Laurean julkasusarjassa vuodesta 2005 lähtien  ilmestyneet julkaisut. Julkaisusarja tallennetaan Theseukseen. Vuodesta 2019 lähtien julkaisusarja ilmestyy CC BY-SA 4.0-lisenssillä.

Laurean julkaisusarja 2022-2023

Laurean julkaisusarja 2019-2021

Laurean julkaisusarja 2016-2018

Laurean julkaisusarja 2012-2015

Laurean julkaisusarja 2005-2011

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement