Skip to Main Content

Tutkijan tueksi: Julkaisukanavan valinta

Julkaisukanavan valinta

Tällä sivulla esitellään keskeisimpiä työkaluja, joilla lehtiä, artikkeleita ja tutkijoiden julkaisutoimintaa voidaan arvioida. Sivuilla on myös välineitä sopivan julkaisukanavan valintaan omalle artikkelille sekä vinkkejä, miten tunnistaa ns. saalistajajulkaisut.

Lehtien arviointi

Julkaisufoorumi (Jufo) on suomalainen tieteellisten julkaisukanavien luokitusjärjästelmä, jonka toteuttajana toimii Tieteellisten seurain valtuuskunta. Järjestelmästä löytyy kaikkien tieteenalojen keskeiset kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset lehdet, konferenssit, kirjakustantajat ja kotimaiset kirjasarjat.

Lehtien vaikuttavuuskertoimet tuottaa vuosittain International Scientific Institute ISI. Ne julkaistaan Journal Citation Report JCR -raportissa. JCR on yksi ISI:n Web of Knowledge -palvelun tietokannoista (linkki tietokantaan löytyy Web of Sciencen etusivulta). Vaikuttavuuskertoimia on laskettu lähinnä angloamerikkalaisille lehdille.

SCImago Journal & Country Rank  on Scopus-tietokannan aineistoihin pohjautuva arviointiportaali.

Tarkista, onko julkaisukanava Plan S:n mukainen:

Mikä on Plan S? Plan S -julkilausuma edellyttää, että valtiollisesti rahoitettujen tutkimusorganisaatioiden tieteentekijät ja tutkijat siirtyvät vuoteen 2021 mennessä julkaisemaan työnsä avoimissa tiedejulkaisuissa, avoimilla alustoilla tai kaikkien luettavissa olevissa viiveettömissä julkaisuarkistoissa. Laureassa Plan S koskee Suomen Akatemian rahoittamia hankkeita.

Mitä pitää huomioida julkaisukanavan valinnassa?

Predator- eli saalistajajulkaisut

Oletko saanut sähköpostiisi yhteydenoton tieteelliseltä julkaisulta, joka haluaa julkaista artikkelisi? Olet mitä luultavammin törmännyt nk. predator- eli saalistajulkaisuun. Predator-julkaisija kalastelee julkaisumaksuja ja lehdessä ilmestynyt artikkeli ei saa ansaitsemaansa tieteellistä huomiota. Miten tunnistat predator-julkaisun?

Predator-julkaisu:

- nimellinen vertaisarviointi tai ei vertaisarvointia ollenkaan
- kustantajan sivuilta ei löydy avoimesti julkaisuprosessin kuvausta
- artikkelin julkaisemisesta pyydetään julkaisumaksua, jonka suuruutta ei ilmaista avoimesti
- toimituskunnan ja vertaisarvioijien yhteistiedot ovat puutteelliset tai niitä ei löydy
- kollegasi eivät tunne julkaisua entuudestaan
- lehden nimi ja/tai logo muistuttavat alansa huippujulkaisun vastaavia
- valheellinen impact factor

Internetissä on monia työvälineitä, joilla voit hakea luotettavaa julkaisukanavaa. Tarkista löytyykö julkaisu Directory of Open Access Journals (DOAJ) -sivustolta ja onko lehden kustantaja Open Access Scholarly Publishers Accosiation -jäsen (OASPA). 'Think. Check. Submit' ja 'Beall's List of predatory journals and publishers' ovat myös hyviä työvälineitä.

Voit ottaa yhteyttä myös Laurean julkaisupalveluihin (julkaisut [at] laurea.fi) - etsitään yhdessä hyvä julkaisukanava tekstillesi!

Tutkimusetiikka

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisölle ja jokaiselle tutkijalle.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on OKM:n asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tutkimusvilppiä, edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement