Skip to Main Content

Tutkijan tueksi: Kirjoittamisen tuki

Tukea kirjoittamiseen

 Tältä sivulta löydät oppaita kirjoittamiseen, linkkejä sanakirjoihin ja tietoa kirjoittamiseen liittyvistä käytännön asioista kuten korkeakouluja koskevista saavutettavuusvaatimuksista.

Viittaustekniikat

Tieteellisessä kirjoittamisessa lähteiden merkinnälle on monia erilaisia käytänteitä. Valitse julkaisukanavan mukainen viittauskäytänne ja noudata sitä johdonmukaisesti läpi julkaisun.

Muutamia yleisesti käytettyjä viittauskäytänteitä:

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista tekemään julkaisemistaan digitaalisista sisällöistä saavutettavia. Laki koskee korkeakouluja ja velvoittaa siten myös Laureaa.

Kirjoitettujen julkaisujen osalta tämä tarkoittaa sitä, että julkaisuun tuleville kuville tulee tehdä selitetekstit, jotka kertovat kuvan/kuvion keskeisen sisällön lukulaitetta käyttävälle henkilölle.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös julkaistavia videoita ja podcasteja, joihin tulee laatia tekstitys.

Lisätietoja: https://www.saavutettavasti.fi/

Julkaisemisen etiikka

Laurean julkaisusarjassa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Krediotoi asainmukaisesti, älä vääristele tai esitä asioista tarkoitushakuisesti äläkä plagioi, Myös itsensä plagioiminen on plagiointia, joten viittaa itseesi tarvittaessa.

Varmista aina, että sinulla on lupa käyttää keräämääsi aineistoa julkaisussa. Jos keräät tutkimusaineistoa alle 15-vuotiailta, tarvitset tähän huoltajan suostumuksen.

Jos julkaisustasi voi tunnistaa ihmisen/yrityksen/organisaation varmista aina, että tämä sopii kyseiselle taholle.

Mikäli tutkimuksessasi poiketaan normaalista käytänteestä suostumuksen pyytämisessä tai mikäli tutkimuksesta voi koitua haittaa osallisujille/heidän läheisilleen, tulee ennen tutkimuksen aloittamista tehdä eettinen ennakkoarviointi.

Avoin julkaiseminen tieteellisissä lehdissä

Avoin julkaisumalli tarjoaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä sekä hyödyttää yhteiskuntaa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen e-aineistojen neuvotteluista vastaava FinELib-konsortio pyrkii edistämään avointa julkaisua. Kansallisella tasolla avoin

Laurea on sitoutunut avointa julkaisemista edistävään Kansalliseen avoimen tieteen linjaukseen sekä 3AMKin yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan

Selvitä aina, onko valitsemallasi julkaisukanavalla mahdollista julkaista avoimella lisenssillä (esimerkiksi CC-lisenssillä.) ja suosi mahdollisuuksien mukaan avoimia julkaisukanavia. Julkaisupalveluilta voi pyytää tarvittaessa apua.

Avoimeen julkaisemiseen voi liittyä ns. APC-maksuja (Article Processing Charge). APC-maksut ovat julkaisukanavakohtaisia ja niiden suuruus vaihtelee muutamasta sadasta useaan tuhanteen euroon, keskimääräisen APC-maksun ollessa tiedelehdissä n. 2000 euroa/artikkeli.

Tutustu FinElibin sivuilla tieteellisten kustantajien (Laurean osalta Emerald, Sage ja Elsevier) avoimen julkaisumallin käytäntöihin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Laurean julkaisupalveluihin: julkaisut [at] laurea.fi

Avoin julkaiseminen ja FinElib

Avoin julkaiseminen Emerald Premier -lehdissä - lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä (excel)

Avoin julkaiseminen Elsevierin lehdissä - lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä (excel)

Avoin julkaiseminen SAGEn lehdissä

 

Kuvituskuva

Photo by Sandis Helvigs on Unsplash

APC-maksujen prosessikaavio Laureassa

Laurean APC-maksujen prosessikaavio

Kirjoittajakahvit

Laurean julkaisupalvelut järjestää kaikille laurealaisille avoimia verkkotapaamisia julkaisemisen tiimoilta. Tapaamisissa kuullaan lyhyt alustus, minkä jälkeen käydään vapaamuotoista keskustelua. Kahveilla saa esittää kysymyksiä, kertoa kokemuksistaan, pyytää vinkkejä tekstin edistämiseen sekä ylipäänsä pähkäillä kirjoittamisen ja julkaisemisen problematiikkaa.

Käännöpalvelut ja kielentarkistus

Tietoja Laurean käännösasioista ja -käytänteistä löydät intrasta.

Sanakirjoja, terminologiaa ja tutkimuskirjoittamisen fraaseja

Kielitoimiston sanakirja: yhteen vai erikseen, miten taipuu vierasperäinen sana ja kumpi synonyymeista sopii tarkoitukseen? Kielitoimiston sanakirjasta voit tarkistaa suomenkielisten sanojen kirjoitusasun, käyttötarkoituksen ja tyylisävyn.

MOT: perussanakirja useilla eri kielillä.

Academic Phrasebank -Univeristy of Manchester: Miten ilmaista englanniksi kriittisyyttä tai kuvailla trendejä? Opas tutkimuskirjoittamisen lingua francan fraseologiaan.

EU-sanasto. Englanti-Suomi. Tämä englanti–suomi-sanasto on laadittu apuvälineeksi EU-tekstien kanssa tekemisissä oleville

Oxford English Dictionary:  Laadukas englanti-englanti –sanakirja, josta voit tarkistaa termien merkityksen taikka etsiä synonyymejä.

Tieteen termipankki: Tieteen termipankki on verkkopalvelu, joka rakentaa avointa ja jatkuvasti päivitettävää termitietokantaa tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön.

Laurea-sanasto in English intrassa Laurean keskeinen terminologia englanniksi. Päivitetty 2015.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement