Skip to Main Content

Tutkijan tueksi: Laurea Journal

Laurea Journal

verkkolehden logo.

Laurea Journal on verkkolehti, jossa julkaistaan ammattiyhteisöille suunnattuja artikkeleita ja blogitekstejä. Kirjoitukset esittelevät Laurean tutkimus- ja kehittämistyötä, hankkeiden tuloksia, sidosryhmäyhteistyötä sekä kuulumisia ja kokemuksia koulutuskentältä.

Laurea Journalia julkaistaan avoimella periaatteella eli kannustamme jakamaan artikkeleita ja sallimme artikkeleiden rinnakkaistallentamisen CC BY-SA 4.0 -lisenssin mukaisesti. 

Laurea Journalin yhteystiedot

Juttuideat ja lisätietoja: julkaisut[at]laurea.fi

Päätoimittaja: Noora Montonen (noora.montonen(at)laurea.fi

Kustannustoimittaja: Anna Laakkonen (anna.laakkonen[at]laurea.fi)

Lehti luettavissa: journal.laurea.fi/

ISSN 2489-9690

Kirjoitusohjeet

Laurea Journal on Laurean oma jatkuvan julkaisemisen periaatteella toimiva verkkolehti, jossa julkaistaan ammattiyhteisöille suunnattuja artikkeleita ja blogitekstejä.  Lehdessä voidaan julkaista myös opiskelija- ja sidosryhmäartikkeleita, jotka on kirjoitettu yhteistyössä Laurean henkilökunnan edustajan kanssa. Journaliin voi kirjoittaa sekä suomeksi että englanniksi.

Artikkelitekstin ohjepituus on 3000 – 10 000 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien.

  • Artikkelit jaetaan kategorioihin: Avoimuus & vastuullisuus, Digitaalinen yhteiskunta, LbD & pedagogiikka ja Vaikuttava korkeakoulu. Artikkeli voi kuulua useaan eri kategoriaan.
  • Englanninkieliset artikkelit kootaan in English-kategoriaan

Blogitekstin ohjepituus on 1500 – 4000 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien.

  • Blogitekstit julkaistaan Keskustelunavaukset-kategoriassa

Ohjeita kirjoittamiseen:

  • Ole selkeä ja esittele aiheesi. Vaikka aihe olisi itsellesi tuttu, lukija kuulee siitä usein ensimmäistä kertaa. Valitse tekstillesi kiinnostava otsikko. Myös aloitus on tärkeä, koska julkaisualustalla ensimmäiset virkkeet nousevat esiin.  
  • Merkitse otsikot ja ingressi selkeästi. Pyri napakoihin lauseisiin ja kappaleisiin, käytä tarvittaessa väliotsikointia.  
  • Tarkista, että kokonaisuus vastaa otsikon ja aloituksen asettamiin odotuksiin ja että teksti rakenne on johdonmukainen. Hyvä lopetus kokoaa tekstin. Rajaa aiheesi niin, että pysyt tekstin ohjepituudessa (tekstin tyylistä riippuen maks. 4000 –10 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien).  
  • Kirjoita viimeisteltyä tekstiä. Lehden toimituskunta ei oikolue artikkeleita. 
  • Käytä aiheeseen sopivia ja luotettavia lähteitä. Noudata Laurean viittauskäytäntöä.


Kuvat, kuviot ja taulukot

Käytä taulukoita ja kuvioita harkiten. Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon. Tee kuvioista mahdollisimman yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Taulukoita ja kuvioita voidaan tarvittaessa muokata julkaisun formaattiin sopivaksi.

Kuvaan, kuvioon tai taulukkoon tulee saavutettavuusdirektiivin mukaisesti lisätä vaihtoehtoinen-teksti (alt-teksti), joka kertoo kuvan sisällön informaationlukulaitetta käyttävälle henkilölle. Liitä vaihtoehtoinen teksti kuvan, kuvion tai taulukon alapuolelle. Lisätietoa vaihtoehtoisen tekstin laatimisesta.

Jokaiseen artikkeliin liitetään vähintään yksi nostokuva. Voit artikkelia lähettäessäsi liittää mukaan yhden tai useamman ehdotuksen käytettävästä kuvasta. Kuvan minimiresoluutio on 1680px pitkältä sivulta. Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa. Kirjoittajatietojen yhteyteen liitetään kuva kirjoittajasta, lähetä kuva itsestäsi.

Kuvien, taulukoiden ja kuvioiden käyttämiseen pitää kirjoittajalla olla kirjallinen julkaisulupa kuvaajalta ja tekijyys tulee ilmaista kuvatekstissä.


Julkaisuprosessi

Lähetä juttuehdotuksesi osoitteeseen julkaisut[at]laurea.fi.

Lehden toimituskunta antaa kirjoittajille palautetta lehteen lähetetyistä artikkeliehdotuksista. Juttuehdotukset arvioidaan avoimella open review –prosessilla. Tekstiin saatetaan pyytää muutoksia ennen julkaisemista.

Tekstejä julkaistaan jatkuvan julkaisemisen periaatteella.

Kirjoittaja vastaa, että hän on kirjoittanut tekstin itse ja se on ennen julkaisematon.
Tutustu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -dokumenttiin. Artikkelille tehdään plagioinnintarkistus ennen julkaisemista, julkaisupalvelut lähettää artikkelin julkaistavan version plagioinnitarkistusohjelmaan ennen julkaisemista.

Artikkelin julkaisu ja julkaisuilmoitus

Kun artikkeli on hyväksytty toimituskunnan palautteen ja mahdollisten korjausten jälkeen julkaistavaksi, Laurean julkaisupalvelut huolehtii julkaisemisesta verkkolehden alustalla, tehden tarvittavat muutokset tekstin muotoiluihin ja artikkelissa käytettäviin kuviin.

Julkaisupalvelut tekee puolestasi julkaisuilmoituksen JUSTUS-palvelussa.

Muista täyttää Laurea Journalin julkaisusopimus.

Kunkin artikkelin yhteydessä on sosiaalisen median jakonapit, joiden avulla artikkelia kannattaa jakaa omissa verkostoissa ja sosiaalisen median kanavissa.

Käytä jakamisen yhteydessä aihetunnisteita #LaureaJournal  #LaureaUAS  #Laurea_RDI

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement