Tutkijan tueksi: Kuvat ja kuviot

Kuvat ja kuviot

Hyvä kuvio tiivistää, selkiyttää ja havainnollistaa tekstissä käsiteltävää asiaa. Huono voi puolestaan vääristää havaintoja, korostaa epäolennaisuuksia tai johdattaa lukijan huomion sivupolulle.

Kuviot voivat olla olennainen osa tutkimusjulkaisuja, mutta ne eivät ole itseisarvo. Harkitse aina tarvitsetko kuviota ja selkiytä itsellesi, mikä on kuvion tehtävä julkaisussa. Kuvion ja tekstin tulisi aina muodostaa toisiaan tukeva yhtenäinen kokonaisuus.

Tältä sivulta löydät tietoa kuvien ja kuvioiden käytöstä, laadusta, saavutettavuudesta, lisensoinnista sekä kuvioiden laatimisesta

Kuvien tekijätiedot, lisenssit ja julkaisuluvat

Kuviin ja kuvioihin tulee aina merkitä tekijä. Jollei toisin sovita, lisensoidaan Laurean julkaisuihin tulevat kuvat ja kuviot CC BY-SA 4.0 -lisenssillä.

Jos käytät toisen henkilön tekemää/ottamaa kuvaa, varmista, että sinulla on lupa sen julkaisemiseen. Sovi tekijän kanssa kuvan lisensoinnista. Lisensointiin tarvitaan aina tekijänoikeuksien haltijan lupa.

Mikäli valokuvassa on tunnistettavia ihmisiä, tulee kuvassa olevilta ihmisiltä olla lupa kuvan julkaisemiseen. Poikkeuksena tähän ovat julkisilla paikoilla (esim. kadulla) otetut kuvat, mutta tällöinkään kuva ei saa loukata kuvassa näkyvän henkilön kunniaa.

Jos kuvassa näkyy lapsia, tulee heidän huoltajiltaan saada lupa kuvan julkaisemiseen.

Kuvapankkien kuvia saa käyttää. Kuvien osalta tulee noudattaa kuvapankin lisensoinnissa määriteltyjä ehtoja.

Voit pyytää julkaisupalveluilta mallipohjan luvasta kuvan julkaisemiseen.

Hyvälaatuiset kuvat ja kuviot

Julkaisuissa käyttelyjen kuvien tulee olla hyvälaatuisia. Valokuvien suosituskoko on minimissään 1M, kun taas piirrettyjen kuvien minimikoko riippuu käytetystä grafiikasta. On suositeltavaa lähettää mahdollisimman iso versio kuvasta, sillä heikkolaatuiset kuvat pikselöityvät taitossa käyttökelvottomiksi.

Piirrä kuviot mieluiten InDesign- tai Adobe Illustrator (vektorigrafiikka) –ohjelmilla, jotta niistä saadaan painovalmiita kuvioita. Jos se ei ole mahdollista, tee kuvioista mahdollisimman yksinkertaisia ja yksiselitteisiä, jotta ne voi tarvittaessa piirtää uudestaan.

Piirtäessäsi kuviot Powerpointilla käytä Laurean pohjia, jolloin kuvioihin tulee laurealainen värimaailma. Tällöin ne voi siirtää sellaisinaan taittopohjaan, mikäli kuvan laatu sen sallii.

Tietoa kuvista ja niiden käytöstä julkaisuissa

ImagOA -sivusto  tarjoaa kattavan koosteen kuvien käyttöön liittyvistä seikoista. Sivulta löydät ajantasaista tietoa niin kuvien viittauskäytännöistä, sallituista käyttötavoista kuin kuvien CC-lisensoinnistakin.

Sivuston ovat luoneet yhteisessä hankkeessa Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu.

ImagOA-sivusto on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista tekemään julkaisemistaan digitaalisista sisällöistä saavutettavia. Laki koskee korkeakouluja ja velvoittaa siten myös Laureaa.

Laki velvoittaa tekemään julkaisun kuville/kuvioille selitetekstit, jotta niiden sisältö on myös lukulaitetta käyttävien henkilöiden saatavilla.  Selitetekstin tulisi olla tiivis, parin lauseen mittainen esitys, joka tiivistää kuvan / kuvion keskeisen sisällön. Jos kyseessä on kuvituskuva, joka ei sisällä olennaista informaatiota, riittää selitetekstiksi "kuvituskuva".

Lisätietoa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement