Skip to Main Content

Opas opinnäytetyön aineistonhallintaan, tietosuojaan ja tutkimusetiikkaan

Tervetuloa!

Opas opinnäytetyön aineistonhallintaan, tietosuojaan ja tutkimusetiikaan on tarkoitettu sekä opinnäytetyön tekijälle että ohjaajalle työn tueksi. Opas auttaa opinnäytetyön aineiston keruun suunnittelussa, tietosuojaan ja tutkimusetiikkaan liittyvissä käytänteissä sekä tietoturvallisissa alustoissa säilyttää dataa. Ohjeiden avulla varmistat, että käsittelet henkilötietoja oikein sekä varmistat datan jatkokäyttömahdollisuuden työelämäkumppanin yrityksessä tai organisaatiossa.
 

Mitä on opinnäytetyön aineistonhallinta?

Aineistonhallinta on aineiston vastuullista ja lainmukaista käsittelyä, jossa huomioidaan hyvät tieteelliset käytänteet.
 • Opinnäytetyössä aineistonhallinnalla tarkoitetaan opinnäytetyön aineistojen/datan hallintaa. 
 • Aineistonhallinnan tärkein työkalu on aineistonhallintasuunnitelma. 
 • Suunnitelma tsekkaa, että aineiston keräämisessä on huomioitu lainsäädäntö ja tutkimuseettiset käytänteet. Se auttaa huomioimaan oikeat toimintatavat hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Tärkeimmät näkökulmat ovat: eettisyys, lainsäädäntö, tietosuoja, tietoturva, johdonmukaisuus ja aineiston jatkokäyttö ja avaaminen.
 •  Aineistonhallinta on työelämätaito, jota tarvitaan esimerkiksi kyselyiden ja haastatteluiden teossa sekä henkilötietojen käsittelyssä.

Mitä on opinnäytetyön aineisto?

Opinnäytetyön tutkimusaineisto tai data on opinnäytetyön teossa syntynyttä aineistoa, jota kerätään tai tuotetaan ja  analysoidaan opinnäytetyötä varten. Aineistolla perustellaan opinnäytetyön tulokset. 

Opinnäytetyön aineistoa voi olla esimerkiksi:
 • mittaustulokset
 • kyselyt ja haastattelut 
 • äänitteet ja videot
 • haastattelulitteroinnit
 • tutkimuspäiväkirjat ja muistiinpanot
 • piirrokset, valokuvat, tekstinäytteet ja muu keruuaineisto
 • näytteet
 • toisen aineiston pohjalta luotu uusi aineisto
 • itse tehdyt ohjelmistot ja lähdekoodit

Lainsäädännöllinen ja eettinen ohjeiden tausta
Aineistonhallinnan tarkoitus on tsekata, että opinnäytetyön aineiston keruussa ja käytössä noudatetaan lainsäädäntöä ja tutkimuseettisiä periaatteita. Seuraavat säädökset ja periaatteet määrittävät korkeakouluissa tehtävää tutkimusta, TKI-hankkeita ja opinnäytetöitä.

Keskeiset säädökset ja korkeakoulua sitovat periaatteet ovat seuraavat:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement