Opas opettajille: Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla : Lisensoidut verkkoaineistot

Lisensoidut verkkoaineistot

Lisensoidulla verkkoaineistolla tarkoitetaan tietoaineistoa, jonka kirjasto on hankkinut oman ammattikorkeakoulunsa sisäiseen käyttöön. Lisensoitujen verkkoaineistojen saatavuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Aineistojen käyttöä säädellään sekä yleisillä että aineistokohtaisilla käyttöehdoilla. Kopioston kopiointilupa ei koske lisenssisopimuksin hankittuja aineistoja.

Seuraavat lisensoidut verkkoaineistot ovat laajasti käytössä eri ammattikorkeakouluissa:

 • EBSCO: Academic Search Elite (ASE), Cinahl
 • Edita: Edilex
 • Medic
 • Oppiportti
 • ProQuest: Ebook Central
 • RT-tietoväylä
 • SFS-standardit
 • Terveysportti
                                                                    CampusOnline logo.

FinElib-aineistojen aineistokohtaiset tilaaja- ja käyttöehtotiedot voi tarkistaa FinElibin sivuilta.
Ammattikorkeakouluissa on käytössä myös muita kuin FinElibin kautta hankittuja aineistoja.

Lisensoitujen aineistojen käyttö verkko-opintojaksoilla

Lisensoitujen aineistojen käyttö CampusOnline.fi-opintojaksojen oppimateriaalina on haastavaa, koska lisenssisopimukset ovat organisaatiokohtaisia ja täten myös käyttöoikeudet ovat organisaatiokohtaisia. Tällä hetkellä ei ole toimivaa käytäntöä, jolla voitaisiin mahdollistaa lisensoitujen e-aineistojen käyttö yli organisaatiorajojen. Kysy tarvittaessa lisätietoja oman organisaatiosi kirjastosta.

Jos kuitenkin haluat käyttää lisensoituja aineistoja oppimateriaalina, toimi seuraavasti.

 • Suosi edellä listattuja laajasti käytössä olevia verkkoaineistoja
 • Jos on kyse tutkimusartikkelista, tarkista onko se saatavissa myös avoimesti verkosta (artikkeli voi löytyä sekä käyttöoikeuden vaativasta palvelusta että avoimesti verkosta). Artikkelin saatavuuden voi tarkistaa Google Scholar -palvelun avulla.
 • Älä tee linkkiä aineistoon, sillä se toimii vain oman organisaatiosi opiskelijoilla. Linkin sijaan, ilmoita oppimateriaalin tarkat lähdetiedot ja kerro, mistä palvelusta se löytyy. Pyydä opiskelijaa etsimään se oman ammattikorkeakoulun kirjaston sivuilta.
  Esimerkiksi: Dowson, R. & Bassett, D. 2015. Event planning and management: a practical handbook for PR and events professionals. [Verkkokirja]. London: Kogan Page. Saatavana ProQuest Ebook Central -palvelusta. Vaatii käyttöoikeuden. Linkki palveluun löytyy kirjastosi sivuilta, jos ammattikorkeakoulullasi on palvelun käyttöoikeus. Kysy tarvittaessa kirjastostasi.

Lisensoitujen verkkoaineistojen yleiset käyttöehdot

Käyttäjällä on yleensä oikeus

 • Selata aineistoa ja tehdä tiedonhakuja
 • Kohtuullisessa määrin tulostaa, kopioida ja tallentaa hakujen tuloksia tai yksittäisiä artikkeleita omaan käyttöönsä
 • Luovuttaa yksittäinen kopio artikkelista tai muusta aineiston osasta toiselle henkilölle tämän henkilökohtaiseen käyttöön
 • Käyttää aineistoja kurssimateriaalina luomalla linkkejä aineistoihin (ei-kaupallinen käyttö).

Käyttäjällä ei yleensä ole oikeutta

 • Käyttää aineistoa tai osia siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • Tulostaa tai kopioida kokonaisia teoksia (esim. e-kirjat)
 • Kopioida artikkeleita tai muuta aineistoa esimerkiksi verkko-opetusalustalle
 • Käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesta hakevat tai haravoivat aineistoja
 • Levittää, myydä, julkaista tai muunnella aineistoa.

Suurin osa kirjastojen lisensoiduista e-aineistoista on hankittu FinELib-konsortion kautta. Tutustu aineistojen käyttöehtoihin: FinELib-aineistot ja niiden käyttöoikeudet. Jos aineiston käyttöoikeudet mietityttävät, ota yhteys omaan AMK-kirjastoosi.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement