Opas opettajille: Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla : Kopioston kopiointilupa

Kopioston kopiointilupa

Suomen yliopistot UNIFI ry ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat hankkineet kopiointiluvat Kopiostolta keskitetysti kaikille jäsenkorkeakouluilleen.  Kopiointilupa koskee sekä painetun aineiston valokopiointia että digitaalisen aineiston kopiointia ja käyttöä.

Kopioston kopiointilupa

Kopioston kopiointiluvalla saa ""

 • skannata tai valokopioida osia painetuista julkaisuista 
  • skannata 20 sivua / julkaisu, kuitenkin korkeintaan 20 % julkaisusta
  • skannata yhden kokonaisen artikkelin tieteellisestä julkaisusta
  • valokopioida 20 sivua / julkaisu, kuitenkin korkeintaan puolet julkaisusta 
 • kopioida avoimilta verkkosivuilta tekijänoikeuden suojaamaa teksti- ja kuva-aineistoa
  • enintään 20 sivua / sivusto (laskennallisesti tulostettuna 20 x A4. Yksi kuva vastaa yhtä sivua.
  • kopioida tai skannata suljetulle kurssialaustalle ulkomaisia tieteellisiä ja muita artikkeleita ja otteita eri julkaisuista kuten kirjoista, tutkimusraporteista ja selvityksistä

Kopioidun aineiston voi liittää osaksi omaa kurssimateriaalia. Kopiointiluvalla voi myös koostaa useammasta artikkelista tai otteesta kurssimateriaalipaketin. Skannattuja ja verkosta tallennettuja aineistoja saa käyttää opetustilanteessa sekä välittää opetusryhmälle sähköpostitse tai suljetulla kurssialustalla seuraavasti:

 • Aineisto saa olla opetusryhmän saatavilla kurssin tai opintokokonaisuuden ajan.
 • Kurssin päätyttyä aineisto voi jäädä opettajan itsensä saataville otettavaksi käyttöön esimerkiksi seuraavalla kurssilla, mutta aineisto ei saa olla enää vanhan opetusryhmän saatavilla.

Kopiointiluvalla ei saa kopioida

 • työ- ja harjoituskirjoja
 • maksullisia tai rekisteröitymistä vaativia aineistoja
 • digitoida tai kopioida verkosta kotimaisia näytelmiä; kotimaisia näytelmätekstejä saa kuitenkin valokopioida ja tulostaa
 • audiovisuaalisia teoksia, esimerkiksi musiikkia, elokuvateoksia sekä radio- ja tv-ohjelmia
 • aineistoa, jonka kopioinnin ja käytön oikeudenhaltija on kieltänyt. Kopiosto ylläpitää  luetteloa niistä oikeudenomistajista ja kiellon piirissä olevista teoksista, jotka sille ilmoitetaan.

Kopioston lupa ei myöskään koske

 • yksityishenkilöiden välisessä viestinnässä sosiaalisessa mediassa, kuten keskustelupalstoilla, blogeissa tai kuvanjakopalveluissa, jaettuja teoksia
 • aineistoja, joihin oppilaitoksella on muuhun lisenssiin tai sopimukseen perustuva käyttöoikeus (esimerkiksi tekijän lupa tai suostumus). Näitä aineistoja saa käyttää aineistojen omien lisenssi- tai muiden käyttöehtojen mukaisesti.

Merkitse lähdetiedot

""

      Kuva: Linda Saukko-Rauta

Kun kopioit avoimilta verkkosivulta kuvia tai muuta materiaalia Kopioston kopiointiluvan nojalla, merkitse aineistoon tekijä- ja lähdetiedot hyvän tavan mukaisesti.

 

Raportoi verkosta kopioimasi aineistot

 

Kopiointiluvan nojalla verkosta kopioidut kuvat ja muut aineistot voidaan raportoida Kopioston raportointipalvelussa.

 • Raportoi yksi kopiointitapahtuma kerrallaan.
 • Tarvitset sen verkkosivun osoitteen, josta aineiston kopioit. 
 • Saat vahvistuksen raportoinnista ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Raportointi- ja leimauspalvelussa voit myös leimata kopiointiluvalla painetuista julkaisuista skannatut aineistot. Leimaaminen tarkoittaa sitä, että skannattuun pdf-tiedostoon lisätään sähköinen lupamerkintä.

Kopiosto käyttää leimauksesta ja raportoinnista kertynyttä tietoa korvausten jaossa teosten oikeudenomistajille.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement