Opas opettajille: Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla : Avoimen verkon aineistot

Avoimen verkon aineistot

Avoimen verkon aineistoilla tarkoitetaan verkossa vapaasti saatavilla olevia aineistoja. Aineistoilla voi olla erilaisia käyttöehtoja.

Tekijänoikeus suojaa aineistoja

Avoimesta verkosta löytyviä aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus, olipa kyseessä kirjoitettu teksti, valokuva, video tai mikä tahansa muu aineisto. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti sillä hetkellä, kun teos luodaan. Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ei saa levittää, kopioida tai muokata ilman tekijän lupaa. 

Kaikki aineistot eivät saa tekijänoikeussuojaa ja niitä voi käyttää vapaasti. Tällaisia aineistoja ovat:

  • lait, asetukset sekä monet muut viranomaisten asiakirjat
  • aineistot, jotka eivät ylitä teoskynnystä
  • vanhat aineistot (tekijänoikeuden suoja kestää pääsääntöisesti teoksen tekijän elinajan sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä).

Linkitä, siteeraa tai viittaa

Linkitä

Verkkosivujen linkittäminen on sallittua ilman erillistä lupaa. Hyödynnä oppimateriaaleissa tavallisia hyperlinkkejä, jotka vievät suoraan alkuperäiselle sivulle. Muista tarkistaa, että linkitettävä sisältö on vapaasti verkossa kaikkien saatavilla. Linkittäjän tulee myös varmistaa linkitettävän aineiston laillisuus.

Verkko-osoitteiden muuttuminen  on ongelmallista. Tästä syystä linkittäessä tulee käyttää pysyviä osoitteita (kestolinkkejä, permalinks) aina kun se on mahdollista. Pysyvä linkki löytää oikean sivun, vaikka se olisi siirtynyt verkossa toiseen paikkaan.

Julkaisujen pysyvien osoitteiden tunnisteita ovat

  • DOI (Digital Object identifier)
  • URN (Universal Resource Name)
  • Handle

Valtaosassa verkkosivuja ei ole pysyviä tunnisteita, mutta niitä käytetään yleisesti mm. julkaisuarkistoissa ja tietokannoissa. Esimerkiksi Doriassa

Pysyvä osoite esimerkki.

YouTube-linkitys. Älä kopioi linkkiä suoraan selaimen osoitekentästä, vaan kopioi se share-toiminnon kautta:

YouTube-linkitys esimerkki.YouTube-linkitys esimerkki.

Viittaa

Voit hyödyntää toisten tekemiä aineistoja oppimateriaaleissa normaalin viittauskäytännön mukaisesti lisäämällä asianmukaiset lähdeviittaukset materiaaleihisi. Älä laita pelkkää linkkiä, vaan merkitse linkin yhteyteen lähdeviite:

Kysy tarvittaessa apua linkittämiseen oman korkeakoulusi kirjastosta.

Siteeraa

Julkistetuista teoksista saa ottaa lainauksia eli sitaatteja ilman erillistä lupaa. Siteerauksen on oltava relevantti, eli sen tulee liittyä käsiteltävään asiaan. Sallitun siteerauksen pituutta ei ole määritelty: sallittua on siteerata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerauksen yhteyssä on aina mainittava lähteen tiedot.

Siteerausoikeus koskee periaatteessa kaikkia teoslajeja. Valokuvien ja muiden kuvien siteeraaminen on kuitenkin ongelmallista, sillä yleensä sitaatin ymmärretään olevan pieni osa kokonaisesta teoksesta, esimerkiksi kirjasta tai valokuvasta. Tieteelliseen esitykseen (esim. artikkeli tai opetusmateriaali) saa kuitenkin liittää sitaattioikeuden perusteella kuvia, jos kuvan aihe liittyy keskeisesti tekstiin. Sittaattioikeuden perusteella omaan työhön ei voi liittää kuvia pelkästään kuvitukseksi.

Tekijänoikeustietoa verkossa

Hyödyllisiä linkkejä

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement