Skip to Main Content

Opas opettajille: Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla : Avoimen verkon aineistojen etsiminen

Avoimen verkon aineistojen etsiminen - tiedonhaun välineitä

Tällä sivulla esitellä erilaisia tiedonhakuvälineitä, jotka soveltuvat avoimessa verkossa julkaistujen aineistojen etsimiseen. Tiedonhaun välineistö kattaa laajan kirjon työvälineitä hakukoneista julkaisuarkistoihin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti yhä suurempi osa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisen hallinnon julkaisuista on avoimesti hyödynnettävissä. Myös monet tiedelehdet ilmestyvät verkossa avoimesti ja myös tutkimusaineistojen / datan avoin saatavuus lisääntyy.

Finna.fi - Kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmat samassa hakupalvelussa.

finna.fi logo.Hyödynnä hakutuloksen rajausmahdollisuuksia: esim. verkossa saatavilla, aineistotyyppi (kirja, opinnäyte), valmistusvuosi.

Avoimia verkkolehtiä

Yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisuarkistoja

Kansainvälisiä opinnäytetöiden julkaisuarkistoja

Julkishallinnon ja tutkimuslaitosten julkaisuja

Hakukoneita ja työkaluja avoimen tiedon hakemiseen ja julkaisemiseen

Avoimet tutkimusaineistot

Avoimet oppimateriaalit

Avoimet oppimateriaalit ovat julkisia sisältöjä, joita kuka tahansa voi luoda ja hyödyntää materiaalille määriteltyjen lisenssiehtojen sallimissa rajoissa. Avoimet oppimateriaalit on merkitty CC-lisenssillä tai jonkun muun lisensointijärjestelmän avulla, joka määrittää materiaalin käyttöoikeudet.

Käytännössä kyse voi olla kokonaisista kursseista tai sitten yksittäisistä elementeistä, kuten kuvat, kaaviot, esityskalvot tai erilaiset tekstit, videot, äänitteet ja artikkelit.

CC-lisensoitujen aineistojen etsiminen

cc logo.

Kuva: Progressor, (CC0)

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement