Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla - Opas opettajille: Etusivu

Tervetuloa oppaaseen

Opas tukee oppimateriaalien valintaa ja käyttöä AMK:ien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja oppimateriaaleja esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja, kuvia.

Oppaan tavoite

Tämä opas on tehty OKM:n rahoittamassa eAMK-hankkeessa palvelemaan niitä opettajia, jotka tekevät opintojaksoja ammattikorkeakoulujen yhteiseen verkko-opintotarjontaan, CampusOnline.fi-portaaliin. Kun ristiinopiskeluperiaatteiden mukaisesti opintojaksojen osallistujat ovat eri ammattikorkeakouluista, on kiinnitettävä mm. erityistä huomiota siihen, että opintojaksoilla käytettävät ja opintojaksojen suorittamiseen vaadittavat tietoaineistot ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Oppaan taustalla vaikuttavat myös eAMK-hankkeessa määritellyt verkkototeutusten Sisältö ja aineisto -laatukriteerit

 • Aineistojen ajantasaisuus ja luotettavuus on varmistettu
 • Vanhentuneet materiaalit on päivitetty
 • Verkkototeutukseen on valittu aineistoja, joihin on käyttöoikeus.
 • Lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti
 • Lähdeviiteet ja tieto käyttöoikeuksista on näkyvillä aineistoissa.

Oppimateriaalien valinta ja käyttö - lyhyesti

Kun valitset oppimateriaaleja verkko-opintojaksoillesi, noudata aineistojen käyttöehtoja.

Avoimen verkon aineistot

Avoimessa verkossa olevia aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus, eikä niitä saa automaattisesti kopioida osaksi oppimateriaaleja.

 • Kopioinnin sijaan voit linkittää, siteerata tai viitata avoimessa verkossa olevaan aineistoon.

 • Creative Commons –lisenssillä jaettuja kuvia ja muita aineistoja voi kopioida ja käyttää oppimateriaaleissa lisenssin ehtojen mukaisesti.

 • Kopiostolta ostettu ammattikorkeakoulujen yhteinen kopiointilupa sallii  tekstin ja kuvien kopioimisen avoimilta verkkosivuilta kopiointiluvan sallimissa rajoissa.


Lisensoidut verkkoaineistot

Ammattikorkeakoulun käyttöön hankittuja maksullisia lisensoituja verkkoaineistoja saa käyttää ammattikorkeakoulun sisäisiin opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin.

 • Älä kopioi! Yleensä sopimukset kieltävät aineistojen kopioinnin verkko-alustoille. Kopioinnin sijaan linkitä artikkelit ja muut aineistot kurssimateriaaleihin. Linkkien tekemisessä on otettava huomioon, että ne toimivat myös etäyhteydellä.

 • Opiskelijalla tulee olla aineiston käyttöoikeus. Ristiinopiskelun ollessa kyseessä, eivät kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijat välttämättä pääse sisälle lisensoituihin verkkoaineistoihin.
   

Painetut aineistot

Kaikki painetut aineistot, esimerkiksi kirjat, eivät välttämättä ole saatavilla kaikkien amk:ien kirjastoissa

 • Suosi mahdollisimman laajasti saatavilla olevia aineistoja, aineistojen saatavuutta voi tarkastaa kansallisen Finna.fi:n kautta: finna.fi
 • Kopiostolta ostettu ammattikorkeakoulujen yhteinen kopiointilupa sallii painettujen aineistojen skannaamisen kopiointiluvan sallimissa rajoissa.

 

Itse tekemäsi materiaalit 

Mainitse tekijätiedot omissa materiaaleissasi.

 • Jos olet laatinut tekstin ja ottanut siihen liittämäsi kuvat itse, merkitse aineiston loppuun tai alkuun esim. Teksti ja kuvat: Etunimi Sukunimi. Hyödynnä halutessasi CC-lisenssiä omien aineistojesi käyttöehtojen määrittelyssä. Oppimateriaalien lisenssiksi suositellaan CC BY 4.0 Nimeä tai CC BY-SA 4.0 Nimeä-Tarttuva (Jaa samoin).

 

 

Oppaan lisensointi

Palaute ja oppaan kehittämisehdotukset:

Laurea-kirjasto | Laurea Library