Skip to Main Content

Opas opettajille: Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla : Etusivu

Tervetuloa oppaaseen

Opas tukee oppimateriaalien valintaa ja käyttöä CampusOnline-opintojaksoilla ja muilla AMK:ien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja oppimateriaaleja esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja, kuvia.

Oppaan tavoite

eAMK logo.

Tämä opas on tehty OKM:n rahoittamassa eAMK-hankkeessa palvelemaan niitä opettajia, jotka tekevät opintojaksoja ammattikorkeakoulujen yhteiseen verkko-opintotarjontaan, CampusOnline.fi-portaaliin. Kun opintojaksojen osallistujat ovat eri ammattikorkeakouluista, on kiinnitettävä mm. erityistä huomiota siihen, että opintojaksoilla käytettävät ja opintojaksojen suorittamiseen vaadittavat tietoaineistot ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Oppaan taustalla vaikuttavat myös eAMK-hankkeessa määritellyt verkkototeutusten Sisältö ja aineisto -laatukriteerit

 • Aineistojen ajantasaisuus ja luotettavuus on varmistettu
 • Vanhentuneet materiaalit on päivitetty
 • Verkkototeutukseen on valittu aineistoja, joihin on käyttöoikeus.
 • Lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti
 • Lähdeviiteet ja tieto käyttöoikeuksista on näkyvillä aineistoissa.

Oppimateriaalien valinta ja käyttö - lyhyesti

Kun valitset oppimateriaaleja verkko-opintojaksoillesi, noudata aineistojen käyttöehtoja.

Avoimen verkon aineistot

Avoimessa verkossa olevia aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus, eikä niitä saa automaattisesti kopioida osaksi oppimateriaaleja.

 • Kopioinnin sijaan voit linkittää, siteerata tai viitata avoimessa verkossa olevaan aineistoon.

 • Creative Commons –lisenssillä jaettuja kuvia ja muita aineistoja voi kopioida ja käyttää oppimateriaaleissa lisenssin ehtojen mukaisesti.

 • Kopiostolta ostettu ammattikorkeakoulujen yhteinen kopiointilupa sallii  tekstin ja kuvien kopioimisen avoimilta verkkosivuilta kopiointiluvan sallimissa rajoissa.

Lisensoidut verkkoaineistot

Ammattikorkeakoulun käyttöön hankittuja maksullisia lisensoituja verkkoaineistoja saa käyttää ammattikorkeakoulun sisäisiin opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin.

 • Älä kopioi! Yleensä sopimukset kieltävät aineistojen kopioinnin verkko-alustoille. Kopioinnin sijaan linkitä artikkelit ja muut aineistot kurssimateriaaleihin. Linkkien tekemisessä on otettava huomioon, että ne toimivat myös etäyhteydellä.

 • Opiskelijalla tulee olla aineiston käyttöoikeus. Ristiinopiskelun ollessa kyseessä, eivät kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijat välttämättä pääse sisälle lisensoituihin verkkoaineistoihin.

Painetut aineistot

Kaikki painetut aineistot, esimerkiksi kirjat, eivät välttämättä ole saatavilla kaikkien amk:ien kirjastoissa

 • Suosi mahdollisimman laajasti saatavilla olevia aineistoja, aineistojen saatavuutta voi tarkastaa kansallisen Finna.fi:n kautta: finna.fi
 • Kopiostolta ostettu ammattikorkeakoulujen yhteinen kopiointilupa sallii painettujen aineistojen skannaamisen kopiointiluvan sallimissa rajoissa.

Itse tekemäsi materiaalit 

Mainitse tekijätiedot omissa materiaaleissasi.

 • Jos olet laatinut tekstin ja ottanut siihen liittämäsi kuvat itse, merkitse aineiston loppuun tai alkuun esim. Teksti ja kuvat: Etunimi Sukunimi. Hyödynnä halutessasi CC-lisenssiä omien aineistojesi käyttöehtojen määrittelyssä. Oppimateriaalien lisenssiksi suositellaan CC BY 4.0 Nimeä tai CC BY-SA 4.0 Nimeä-Tarttuva (Jaa samoin

""

 

 

Oppaan lisensointi

Palaute ja oppaan kehittämisehdotukset:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement