Sosiaaliala: Lehdet ja artikkelit

Sosiaalialan kotimaisia e-lehtiä

Sosiaalialan keskeisiä kotimaisia lehtiartikkeli-/viitetietokantoja

Sosiaalialan ulkomaisia lehtitietokantoja

Ohjeita

Google Scholar

""

Google Scholar on Googlen kehittämä hakukone tieteellisen tiedon etsintään. Lue tarkempi kuvaus Googlen omilta sivuilta.

Ohje: Google Scholar ja Laurean SFX-linkit

Sanomalehdet

Sanakirjat

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement