Skip to Main Content

Artikkelihaun ABC: ohjeita artikkelien etsimiseen

Tällä sivulla kerrotaan artikkelien hakemisesta. Tieteellinen tutkittu tieto julkaistaan usein artikkelimuodossa, joten erityisesti tieteellistä tietoa etsivälle on tärkeää tietää, miten artikkeleita haetaan.

Vaikka vapaasti luettavien Open Access -artikkelien määrä kasvaa jatkuvasti, on suuri osa artikkeleista edelleen maksullisia. Laurean opiskelijoilla ja henkilökunnalla on kirjaston tilaamien artikkelitietokantojen kautta pääsy myös tuhansien tieteellisten ja ammatillisten lehtien maksullisiin artikkeleihin.

Erityyppisiä artikkelihakupalveluja

Artikkelien hakuun on olemassa lukuisia erilaisia hakupalveluja. Selkeästi ei voida osoittaa, että jokin hakupalvelu olisi kaikissa tilanteissa muita parempi. Erityyppisiä hakupalveluja onkin parasta pitää toisiaan täydentävinä. Voit usein löytää saman artikkelin eri palveluiden kautta.

Google Scholar

 • Google Scholar on Googlen tieteellisen tiedon hakukone. Se löytää hyvin laajasti artikkeleita ja muita tieteellisiä tekstejä Googlen tieteellisiksi arvioimilta verkkosivustoilta ja tietokannoista.
 • Pääasiassa kannattaa hakea englanniksi. Suomenkielisillä hakusanoilla löydät mm. kotimaisia artikkeleita ja opinnäytteitä.
 • Hakutulosten rajaamiseen on huomattavasti vähemmän työkaluja kuin tietokantapohjaisissa palveluissa
 • Aktivoimalla Google Scholarin asetuksissa kirjastolinkit, saat käyttöösi ns. SFX-linkitykset Laurealle hankittuihin artikkeleihin. Katso ohje.

Laurean Finnan artikkelihaku

 • Laurean Finnan artikkelihaku kattaa suuren osan Laurealle hankittujen kansainvälisten artikkelitietokantojen sisällöstä. Mukaan tulee myös paljon Open Access -artikkeleita ym. sisältöä
 • Tee haku englanniksi. Suomenkielinen haku antaa vain hyvin vähän tuloksia.
 • Hakutuloksen voi rajata mm. vertaisarvioituihin artikkeleihin, kokoteksteihin eli kokonaan luettavissa oleviin artikkeleihin tai julkaisuvuoden mukaan.

Varsinaiset artikkelitietokannat

 • Laurea-kirjastolla on tilaus useisiin kansainvälisiin artikkelitietokantoihin. [Artikkelitietokantojen lista]
 • Artikkelitietokannoissa on yleensä monipuoliset mahdollisuudet rajata hakutulosta
 • Artikkelitietokannat voivat olla poikkitieteellisiä tai jonkin tietyn alan sisältöihin keskittyneitä. Löydät linkit oman alasi artikkelitietokantoihin alakohtaisista LibGuides-oppaista.
 • Poikkitieteellisiä artikkelitietokantoja kannattaa usein lähteä perkaamaan suurimmasta tietokannasta alkaen esim. tässä järjestyksessä:

Tekoälypohjaiset artikkelihaun työkalut

 • Tekoälypohjaisia artikkelihaun työkaluja on useita erilaisia. Yleensä niiden kautta on mahdollista hakea hakea vapaamuotoisella tekstillä. Perusideana yleensä on, että tekoälyä käyttävät artikkelihaun palvelut johtavat tarvittavat hakusanat käyttäjän antamasta hakusyötteestä ja tekevät sitten haun johonkin laajaan artikkelitiedon hakuindeksiin.
 • Tekoälypohjaisissa artikkelihaun työkaluissa on toisinaan myös erilaisia sisältöä generoivia ominaisuuksia. Ne saattavat esim. tuottaa tiivistelmiä tai yhteenvetoja yhdestä tai useammasta artikkelista.
 • Tekoälyn hyödyntäminen artikkelien haussa kehittyy koko ajan. Tekoäly tulee jatkossa todennäköisesti integroitumaan myös ainakin osaan jo pidempään markkinoilla olleisiin artikkelihaun työkaluihin.
 • Voit lukea aiheesta tarkemmin Tekoäly tiedonhaussa -oppaasta.

Kotimaisten artikkelien haku

Tietyn yksittäisen artikkelin hakeminen

 1. Mene Google Scholariin. Aktivoi GS:n asetuksista Laurean kirjastolinkit. [Katso ohje]. Kirjoita artikkelin nimi hakulaatikkoon. Laita lainausmerkit artikkelin nimen ympärille. Esim. "Value creation and cost reduction in health care".
 2. Jos et pääse lukemaan artikkelia GS:n kautta, tee vastaava haku Laurean Finnan artikkelihaun kautta
 3. Jos ei vieläkään löydy, ja artikkeli on erityisen tärkeä, voit pyytää kirjastoa selvittämään sen saatavuutta. library(at)laurea.fi

Eri alojen keskeisten julkaisujen etsiminen

Laurea-kirjaston artikkelitietokannat

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement