Skip to Main Content

Sosiaaliala: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeistus

Laurean opinnäytetyöohjeistus opiskelijan intrassa.

Lisätietoa työn syöttämisestä Theseukseen ja ohjeita PDF:n tekemiseen.

koristekuva

Tutkimusmenetelmät: e-kirjoja

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Sosiaalialan pro graduja ja väitöskirjoja

Kansainväliset opinnäytetyöt

Luettavaa kirjoittamisesta

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement