Sosiaaliala: Kirjat

Hae Laurea Finnasta

Laurea-kirjaston painetut kirjat löytyvät Laurean Finnasta.

Muiden kirjastojen kokoelmat

Suomessa on käytettävissä laaja ja toimiva kirjastoverkosto.

Finna.fi Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aarteet samalla haulla

""

THL:n tietopalvelu ja kirjasto 

Lastensuojelun keskusliiton kirjasto

Nuorisotiedon kirjasto

Väestöliiton kirjasto

Kriminologian kirjasto, kirjaston erikoisaloja ovat rangaistusten täytäntöönpano, vankeinhoito, kriminologia, kriminaalihuolto, rikoksentorjunta ja uhritutkimus.

Helmet.fi:stä löydät Helsingin, Espoon ja Vantaan yleisten kirjastojen kokoelmat.

Tilaamme kirjoja ja lehtiartikkeleita asiakkaillemme kaukolainaan muualta Suomesta, pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, ota yhteys kampuskirjastoosi kaukolaina-asioissa.

E-kirjatietokantoja ja sähköisiä julkaisuarkistoja

Vapaasti luettavia e-kirjoja

Sanakirjat, sanastot

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement