Sosiaaliala: Aistien-menetelmä

Aistien-menetelmä

Aistien-menetelmän kehittämisen taustalla on tämän päivän yhteiskuntaan ja oppimiseen liittyviä ilmiöitä. Muun muassa kansainvälistyminen ja paikallisen yhtenäiskulttuurin murtuminen ovat vaikuttaneet siihen, että ihmiset ja yhteisöt joutuvat pohtimaan omaa identiteettiään. Yhteiskunnallisten muutosten myötä oppimisesta on tullut elinikäinen ilmiö ja erilaisia avoimia oppimisympäristöjä tarvitaan. Elämyksellisyyttä kaivataan oppimisen tueksi myös perinteiseen koulumaailmaan. Sosiaalialan näkökulmasta Aistien-menetelmän taustalla ovat muun muassa multisensorisen työn ja sosiokulttuurisen innostamisen menetelmät.

Aistien-menetelmälle on tyypillistä:
• moniaistisuuden hyödyntäminen
• vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
• erilaisten toimijoiden (henkilöiden ja taustatahojen välinen) yhteistyö 

Aistien-menetelmän taustalla on Laurea-ammattikorkeakoulussa aloitettu kehittämistyö elämyksellisen ja kohtaamista edistävän tilan käytöstä sekä opetuksen että sosiaalityön menetelmänä. Menetelmää on kehitetty neljässä eri hankkeessa: vuosina 2009-2010 Kohtaamisia moniaistiessa tilassa, 2011-2015 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä –hankkeessa vuosina 2017-2019 Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hankkeessa sekä keväällä 2023 osana Eloisa-hanketta.

Eloisa-hankkeen uudistamat verkkosivut löytyvät osoitteesta Aistienmenetelmä.net.

A Summer Dance in Untula

The Future Space

The Multisensory Space Method

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement