Tekoäly tiedonhaussa: Tieteellisen tiedonhaun tekoälytyökaluja

Tekoäly akateemisessa tiedonhaussa

Vaikka generatiivisen tekoälyn sovellukset, kuten ChatGPT, eivät ainakaan tällä hetkellä sovellu tieteellisen tiedon hakuun, Piirretty kuvituskuva jossa kannettava tietokone.löytyy useita erilaisia sovelluksia, joissa tekoälyä hyödynnetään juuri artikkelihaussa. Tällä sivulla esitellään niistä muutamia. 

Nämä työkalut tarjoavat toisenlaisen näkökulman artikkelihakuun kuin Laurea Finnan artikkelihaku tai Google Scholar. Sen lisäksi ne tarjoavat myös työkaluja ideointiin, tutkimuskysymyksen muotoiluun ja hakusanojen luomiseen sekä luovat artikkeleista tiivistelmiä ja muuta.

Tekoälyä käyttäviä artikkelihaun työkaluja

 • Tarjolla on 11/2023 alkaen maksullinen (Keenious Plus) ja maksuton versio.
 • Ilmaisversiossa hakutulosten määrä on rajattu 10 artikkeliin; muulla kielellä kuin englannilla voi tehdä vain yhden haun päivässä; hakutekstin pituus on rajattu 1000 sanaan.
 • Maksullisessa Keenious Plus -versiossa hakutulosten määrä on rajattu 1000 artikkeliin; poikkikielisiä hakuja voi tehdä 10 päivässä; hakutekstin pituutta ei ole rajattu; viitetiedot voi viedä massana viitteidenhallintajärjestelmiin.
 • Keenious etsii sille syötetyn tekstin pohjalta samanaiheisia artikkeleita. Syöte voi olla lyhyt (muutaman sana) tai pitkä (kokonainen artikkeli). Artikkelihaun lisäksi Keenious tuottaa aihelistan, jonka se tulkitsee sille syötettyyn tekstiin liittyvän. Tämän perusteella hakija voi tarkentaa hakuaan haluamaansa suuntaan.
 • Tekstinkäsittelyohjelmiin (MS Word ja Google Docs) on mahdollista ladata Keenious-liitännäinen, jonka avulla lähteitä voi hakea liittyen kirjoitettavana olevaan tekstiin tai tekstin osaan
 • Esittelyvideo
 • Vapaasti käytettävissä, mutta rekisteröitymällä saa käyttöönsä enemmän ominaisuuksia.
 • Haku on samantyyppinen sanahaku kuin Google Scholarissa.
 • Näyttää artikkelin viittaukset ja pyrkii löytämään viitatuimpien artikkeleiden lisäksi myös kaikkein merkityksellisimmät artikkelit. Se tekee myös artikkelisuosituksia käyttäjän valitsemien artikkeleiden pohjalta.
 • Sopii käyttäjälle, jolla on kiinnostusta suodattaa ja järjestää hakutulosta ja tallentaa artikkeleita uusien artikkelisuositusten saamiseksi.
 • Esittelyvideot
 • Elicit päivitettiin uuteen versioon 9/2023. Vanhaan Elicitin versioon pääse osoitteessa: https://old.elicit.org
 • Palvelun käyttö edellyttää kirjautumista. Käyttäjä (uusi versio 9/2023 jälkeen) saa aluksi 5000 kredittiä, jotka kuluvat käytössä. Lisäkredittien hankkiminen on maksullista.
 • Elicitin keskeinen toiminto on tieteellisten artikkeleiden haku. Hakusyötteenä voi käyttää luonnollisen kielen lausetta tai vaikka toisen artikkelin tiivistelmää. Artikkelilistan lisäksi Elicit tekee neljästä relevanteimmasta hakutuloksesta lyhyen yhteenvedon.
 • Vaihtoehtoisesti palveluun voi syöttää kokonaisia artikkeleita, joista Elicit louhii haluttuja tietoja ja tekee yhteenvetoja. Tämä toiminto kuluttaa käyttäjän kredittejä huomattavan paljon.
 • Esittelyvideot (uusi versio)
 • Esittelyvideot (vanha versio)

Visualisoivia akateemisia tiedonhaun välineitä:

 • Tarjolla maksuton ja maksullinen version, joissa on eroja artikkelien ja karttojen määrässä.
 • Tekee kirjallisuuskartan yhden julkaisun tiedoilla tai vaihtoehtoisesti useammasta julkaisusta BibTeX/RIS -tiedostoilla.
 • Litmaps näyttää tieteellisten artikkelien väliset suhteet dynaamisessa verkostograafimuodossa. Tekee ehdotuksia artikkeleista artikkelien välisiin yhteyksiin perustuen, joten se auttaa löytämään artikkeleita hakusanojen ulkopuolelta.
 • Esittelyvideo
 • Vaatii tunnusten luomista.
 • Työkalun käytön voi alkaa yhden hyvän artikkelin lisäämisellä kokoelmaan. Työkalu luo suosituksia kokoelmasi perusteella perustuen otsikoihin, tiivistelmään ja muuhun metadataan.
 • Visualisoi muodostuneet julkaisujen väliset verkostot. Voit liikkua kartalla eteenpäin, luoda uusia julkaisuverkostoja myös tekijöillä ja lähteillä. Työkalu auttaa löytämään uusia yhteyksiä tutkittavien ilmiöiden ja tutkijoiden väliltä.
 • Esittelyvideot
 • Visuaalinen työkalu, jonka algoritmi pohjaa artikkelien samankaltaisuuteen, päällekkäisiin viittauksiin ja bibliografiseen kytkentään.
 • Haku tehdään jo tiedetyllä artikkelilla (jonka voi hakea hakusanoin tai DOI:lla).
 • Esittelyvideo (epävirallinen)

Tiivistelmätyökaluja artikkelien lukemisen avuksi

 • Paper Digest
  • tiivistää tutkimusartikkelin kolmessa minuutissa luettavaksi, jolloin lukija voi nopeasti hahmottaa artikkelin ydinajatukset.
 • Audemic
  • Työkalu, jonka avulla voi kuunnella artikkeleita.
  • Ilmainen.
 • Scispace
  • Purkaa tutkimusjulkaisuja niin, että voit lukea ja ymmärtää tieteellistä kirjallisuutta nopeammin. Esitä jatkokysymyksiä ja saat heti vastauksia.
  • Käyttää Microsoftin Copilotia apuna.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement