Tekoäly tiedonhaussa: Valokuvatyökaluja

Periaatteita valokuvien generointiin tekoälytyökaluilla

Tekoälytyökaluilla voi generoida kuvia samaan tapaan luonnollisen kielen komentoja antamalla, kuten ChatGPT:llä tekstiä. Kuva­generaattoreiden toiminta ei perustu vain järjestelmän opettamisessa käytettyyn materiaaliin; yhtä tärkeää on osata määritellä kehote (prompt) niin, että toivottu lopputulos syntyy.

Kuinka tehdä? Tekoälyä ohjataan kehotteella (prompt), jonka perusteella vastaus luodaan. Kehotteessa kannattaa kuvailla tarkemmin aiheen lisäksi myös se, mihin tyyliin kuva luodaan. Määritteenä voi käyttää muun muassa termejä illustration, photorealistic, high definition, pencil drawing, water color ja oil painting, graphic art, 20's style jne. Katso täältä lisäohjeita, kuinka tehdä hyviä kehotteita kuvien generointiin.

Kuvien teko kestää hetken. Yhden kuvan sijaan käyttäjälle annetaan yhdeksän pienikokoista kuvaa. Kone myös luo joka kerralla erilaiset kuvat, vaikka syöte olisi täysin sama.

Kuvan käyttö tekstissä: Kuvan yhteydessä täytyy kertoa, että se on generoitu tekoälytyökalulla, mikä työkalu on kyseessä ja mitä kehoitetta on käytetty.

Valokuvien generointiin soveltuvia tekoälytyökaluja

Esimerkki DALL-E:n luoman kuvan lisäämisestä tekstiin

Open AI:n DALL-E:lla tehty kuva aiheesta Cat doing information retrieval graphic art.
Kuva 1. Open AI:n DALL-E:lla generoitu kuva komennolla: Cat doing information retrieval graphic art.

Kehotetyökalu kuvien generointiin

Kuvien generoinnissa keskeistä on osata tehdä hyviä ja kuvailevia kehotteita. Phraser on sovellus, joka auttaa sinua kirjoittamaan kehotteita, jotka on mukautettu tarkoituksiisi sekä erilaisiin neuroverkkoihin (DALL-E 2, Midjourney, Craiyon jne).

Phraser jakaa hyvän kehotteen luomisprosessin pieniin vaiheisiin — sisällön tyypin, tyylin, tunteen, aikakauden, laadun ja niin edelleen valintaan.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement