Skip to Main Content

Kestävä kehitys: Etusivu

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Tietoa tästä oppaasta

Tervetuloa kestävän kehityksen oppaaseen! Oppaan rakenne pohjaa YK:N kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteistoon. Agenda 2030 ohjaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen maailmanlaajuisesti. Oppaan välilehdet on jaoteltu tavoitteiden mukaisesti: taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Opas tarjoaa tietolähteitä kestävän kehityksen eri osa-alueiden näkökulmasta.

Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteet.

Kuva: Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 (Valtioneuvoston kuvapankki)

Laurean kestävän kehityksen ohjelman 2030 mukaisesti kestävän kehityksen teemoja hyödynnetään kaikessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja korkeakoulun toiminnassa. Toivomme sinun löytävän tästä oppaasta hyödyllisiä tiedonlähteitä kestävän kehityksen teemasta.

Tutustu myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan.

Koulutusmateriaaleja kestävästä kehityksestä

Avoimia oppimateriaaleja kestävästä kehityksestä

Ilmastoyliopisto / Climate University

 • Ilmastoyliopisto-verkoston yhteistyössä tuottamia ilmasto- ja kestävyysaiheisia kaikille avoimia kursseja (AMK/YAMK-taso)

Kestävän kehityksen osaajaksi / eOppiva

 • Tässä koulutuksessa tutustut kestävän kehityksen määritelmään, tavoitteisiin ja ohjaukseen. Lisäksi saat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kestävää kehitystä hallinnossa edistetään.

Kestävä kehitys -verkkokurssi

 • itseopiskelumateriaali kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030 -tavoitteistosta
 • materiaali on tuotettu Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali -hankkeessa ja se löytyy avointen oppimateriaalien kirjastosta

Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssi

 • YK-liiton tuottama itseopiskeltava verkkokurssi kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden taustalla vaikuttavasta ajattelusta
 • maksullinen

Kestävän liiketoiminnan perusteet -kurssi / Aalto

Otavan oppimateriaalit:

Planetaarisen hyvinvoinnin opinnot / JYU

Ilmastonmuutoksen perusteet / edukamu.fi

Tarkista kestävän kehityksen ajankohtainen koulutustarjonta CampusOnlinesta ja 3AMK-koulutustarjonnasta.

Kestävän kehityksen edistämisen työkaluja

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja toimenpidesitoumus / Kestävä kehitys.fi

 • Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan
 • Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä sitoumuksen.

SDG Impact Assessment Tool

 • The SDG Impact Assessment Tool is a free, online resource for research and educational institutions, companies, entrepreneurs, civic organizations, and public agencies to make self-assessments of impacts on the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Ympäristöjärjestelmiä

Yritysvastuun itsearviointityökalu / 4FRONT Oy & FIBS

Kestävää kehitystä ja Agenda 2030-tavoitteistoa yleisesti esitteleviä lähteitä

Kestävä kehitys -sivusto

 • Valtioneuvoston kestävää kehitystä ja Agenda 2030-tavoitteistoa esittelevä sivusto
 • Tietoa kestävästä kehityksestä, ajankohtaisia uutisia, seurantaa ja materiaalipankki

Kestävä kehitys - Laurean opinnäytetyöt Theseuksessa

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli

Kestävyyden tiekartta / Valtioneuvosto

Linkkejä kestävän kehityksen termeihin ja sanastoihin

Mitä on kestävä kehitys -sivusto

 • Ympäristöministeriön ylläpitämä sivusto kestävästä kehityksestä
 • Ajankohtaisia uutisia, hankkeita ja julkaisuja

POLKU2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi

Suomen Agenda 2030 -maaraportti 2020 (in English) / Valtioneuvosto

Suomen kestävän kehityksen strategia / Valtioneuvosto

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta : Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Kestävän kehityksen toimijoita

BIOS monitieteinen tutkimusyksikkö

ELY-keskus

Euroopan ympäristökeskus

Fingo - 280 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija

Future Earth Suomi -komitea

Globalis on interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, tilastoja kehityksestä, tietoa konflikteista sekä maailman tilasta. Sivustoa ylläpitää Suomen YK-liitto.

HELSUS, Kestävyystieteen instituutti

Kuntaliiton kestävän kehityksen sivusto

Liikenne- ja viestintäministeriö

Luonnonvarakeskus

Maa- ja metsätalousministeriö

Maailma.net on kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin, kehitysyhteistyöhön ja kansalaisyhteiskuntaan keskittynyt suomalainen verkkojulkaisu.

Motiva - kestävän kehityksen palvelut

Opetushallitus: taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Ruralia-instituutti

Sitran kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli

Sitra megatrendit 2023

Suomen YK-liiton kestävän kehityksen sivusto

Sustainable De­vel­op­ment Solu­tion Net­work North­ern Europe

Ulkoministeriön kestävän kehityksen sivu

VTT

Tietokannat

Laurealle hankituista tietokannoista löydät monipuolisesti artikkeleita kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyen.

Yhteydenotot ja palaute oppaasta:

Kestävän kehityksen kirjavinkkejä Laurea Finnassa:

Oppaan käyttöoikeudet

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement