Kestävä kehitys: Kulttuurinen kestävyys

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Kulttuurinen kestävyys Agenda 2030 -tavoitteistossa

Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluvat 2030 -tavoitteistossa:

  • 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
  • 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
  • 17 Yhteistyö ja kumppanuus: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. (Kuvaukset: Ulkoministeriö)

Tavoitteiston kohdat 11, 16 ja 17.

Kuvat: Valtioneuvoston kuvapankki

Kulttuurisen kestävyyden määritelmä

"Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kulttuuriin liittyvien asioiden kuten kielten, perinteiden ja tapojen säilyttämistä. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja tasapainoinen kasvu sekä arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia." (Kestävä kehitys 2022)

kuvituskuva.

Kuvaaja mododeolhar palvelusta Pexels

 

Kulttuurisen kestävyyden tiedonlähteitä

Kulttuurisen kestävyyden kirjavinkkejä Laurea Finnassa:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement