Skip to Main Content

Kestävä kehitys: Kulttuurinen kestävyys

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Kulttuurinen kestävyys Agenda 2030 -tavoitteistossa

Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluvat 2030 -tavoitteistossa:

  • 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
  • 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
  • 17 Yhteistyö ja kumppanuus: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. (Kuvaukset: Ulkoministeriö)

Tavoitteiston kohdat 11, 16 ja 17.

Kuvat: Valtioneuvoston kuvapankki

Kulttuurisen kestävyyden määritelmä

"Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kulttuuriin liittyvien asioiden kuten kielten, perinteiden ja tapojen säilyttämistä. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja tasapainoinen kasvu sekä arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia." (Kestävä kehitys 2022)

kuvituskuva.

Kuvaaja mododeolhar palvelusta Pexels

 

Kulttuurisen kestävyyden tiedonlähteitä

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

FISU - Elinvoimaa resurssiviisaudesta

Green Council Finland:

Hiilihelppi - joka kodin ilmastovinkit

Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartta. Painopisteet ja toimintalinjaukset / Uudenmaan liitto

Kaupunkiakatemia - kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta

Kestävää kaupunkisuunnittelua : Luontopohjaiset ratkaisut maakunnissa ja kunnissa / Valtioneuvosto

Kiertotalouden työkirja kunnille

Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maailmanperintökohteet

Maaperän tutkimuskeskus Soilia

Motiva - koti ja asuminen

Museovirasto, korjauskortit

Opas kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun / Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 vastuullisuusraportti

Ympäristöhallinto, ympäristö.fi-palvelu:

Ympäristöministeriö:

Valtioneuvoston kanslian vastuullisuusraportti 2022

Vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet VISIOS / Valtioneuvosto

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Amnesty International - ihmisoikeusjärjestö

CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation

Eduskunnan oikeusasiamies

Euroopan neuvosto

Human Rights Watch

Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeudet.net

Suomen YK-liitto

Rauhanliitto

Yhteistyö ja kumppanuus

Eurobarometri

Euroopan komissio: Kansainvälinen apu, kehitysyhteistyö ja perusoikeudet

GreenComp, Kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen osaamiskehys / Euroopan unioni

Ulkoministeriö

YK:n kehitysyhteistyö

Kulttuurisen kestävyyden kirjavinkkejä Laurea Finnassa:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement