Skip to Main Content

Kestävä kehitys: Sosiaalinen kestävyys

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Sosiaalinen kestävyys Agenda 2030 -tavoitteistossa

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat 2030 -tavoitteistossa:

  • 1 Ei köyhyyttä: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
  • 2 Ei nälkää: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
  • 3 Terveyttä ja hyvinvointia: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
  • 4 Hyvä koulutus: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
  • 5 Sukupuolten tasa-arvo: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
  • 10 Eriarvoisuuden vähentäminen: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. (kuvaukset: Ulkoministeriö)

Sosiaalisen kestävyyden kohdat tavoitteistossa.

Kuvat: Valtioneuvoston kuvapankki

Sosiaalisen kestävyyden määritelmä

"Sosiaalisesti kestävän kehityksen tarkoitus on turvata ihmisille tasavertaiset mahdollisuudet voida hyvin, saavuttaa perusoikeudet, hankkia elämän perusedellytykset ja mahdollistaa osallistuminen päätöksentekoon omassa maassaan ja maailmanlaajuisesti. Sosiaalisen kestävyyden ajatuksena on taata, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden kysymyksiä ovat esimerkiksi väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen." (Kestävä kehitys 2022)

kuvituskuva.

Kuvaaja Disha Sheta palvelusta Pexels

 

Sosiaalisen kestävyyden tiedonlähteitä

Kuntaliitto - sosiaalinen kestävyys

Kansalaisyhteiskunta.fi / perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja.

Kehitysyhteistyöjärjestö UNDP

Ei köyhyyttä

Ei nälkää

Terveyttä ja hyvinvointia

Hyvä koulutus

Sukupuolten tasa-arvo

Eriarvoisuuden vähentäminen

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement