Kestävä kehitys: Kestävä kehitys Laureassa

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Tiedonlähteitä kestävästä kehityksestä Laureassa

Laurean kestävän kehityksen sivusto

Laurean kestävää kehitystä käsittelevät opinnäytetyöt Theseuksessa

Vaikuttava ja vas­tuul­li­nen Laurea – Vuoden 2021 vai­kut­ta­vuus­ra­port­ti

Kiertotalous Laureassa

Laurean kiertotalouden Living Lab

  • Kiertotalouden Living Lab -malli toimii yhteistyöalustana, oppimis- ja kehittämisympäristönä sekä Laurean toiminnan ja tulosten näyteikkunana kampuksilla ja verkossa
  • Ekosysteemikoulu

Laurean kiertotalous-opinnäytetyöt ja julkaisut Theseuksessa

Julkaisuja

2023

2022

2021

2020

2018- 2019

Hankkeita

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement