Kestävä kehitys: Taloudellinen kestävyys

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Taloudellinen kestävyys Agenda 2030-tavoitteistossa

Taloudelliseen kestävyyteen kuuluvat 2030 -tavoitteistossa:

  • 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja insrastruktuureja: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. (Kuvaukset: Ulkoministeriö)

Kuvat: Valtioneuvoston kuvapankki

Taloudellisen kestävyyden määritelmä

"Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen hävittämiseen eikä velkaantumiseen. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa ennen kaikkea uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä sekä esimerkiksi resurssi- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. Nyt ja tulevaisuudessa tärkeintä on huomioida maapallon kantokyvyn rajat ja niiden sisällä pysyminen." (Kestävä kehitys 2022)

kuvituskuva.

Kuvaaja Magic K palvelusta Pexels

 

Taloudellisen kestävyyden tiedonlähteitä

Business Finland:

Hyvinvointitalous osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa -julkaisu / Sosiaali- ja terveysministeriö

Kiertotalous:

Kiertotalous / Sitra:

Vastuullisuus:

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Taloudellisen kestävyyden kirjavinkkejä Laurea Finnassa:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement