Skip to Main Content

Kestävä kehitys: Taloudellinen kestävyys

Kestävän kehityksen osa-alueita ja tiedonlähteitä esittelevä opas.

Taloudellinen kestävyys Agenda 2030-tavoitteistossa

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua:
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoj

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja insrastruktuureja: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. (Kuvaukset: Ulkoministeriö)

Kuvat: Valtioneuvoston kuvapankki

Taloudellista kestävyyttä käsitteleviä kirjoja Laurean Finnassa

Taloudellisen kestävyyden tiedonlähteitä

Business Finland:

Hyvinvointitalous osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa -julkaisu / Sosiaali- ja terveysministeriö

Kiertotalous:

Kiertotalous / Sitra:

Luontovaikutusten raportointi osana taloudellista raportointia

Vastuullisuus:

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Taloudellisen kestävyyden määritelmä

"Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen hävittämiseen eikä velkaantumiseen. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa ennen kaikkea uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä sekä esimerkiksi resurssi- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. Nyt ja tulevaisuudessa tärkeintä on huomioida maapallon kantokyvyn rajat ja niiden sisällä pysyminen." (Kestävä kehitys 2022)

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement