Skip to Main Content

Saavutettavuus: Etusivu

Tervetuloa!

Tästä oppaasta löydät vinkkejä, joilla voit helpottaa Laurea-kirjaston tarjoamien e-kirjojen ja e-artikkelien lukemista ja kuuntelemista. Oppaasta löydät tietoa myös oppimistyyleistä ja vinkkejä siihen, miten voit parantaa keskittymistä. Opas on tehty ensisijaisesti korkeakouluopiskelijoille, mutta sopii myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Lukivaikeus on vain hidaste - tietoa lukivaikeudesta

Ajankohtaista

Listasta löydät tapahtumia ja webinaareja, joissa käsitellään erilaista oppimista monista näkökulmista.

[10.10.2024] 

Allvar-webinaari  keskittyy erilaisuuteen työyhteisössä

[26.8.2024]

Erilaisten oppijoiden liiton Avain oppimiseen -verkkotyöpajat ovat avoimia kaikille ja tarjoavat tukea opiskeluun. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

[20.-26.5.2024]  

Digitaitoviikko : Suomi ikääntyy ja monimuotoistuu

[10.5.2024] 

Opettajille monikanavainen opas digiviidakossa selviytymiseen / Erilaisten oppijoiden liitto

Saavutettavuuskirjasto Celian logo

Celia on erikoiskirjasto, joka välittää mm. äänikirjoja ja elektronisia kirjoja lukemisesteisille. Celian palveluja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa esim. luki-, oppimisvaikeuden tai vamman vuoksi.  Celialla on opiskelijoille suunnattuja palveluja.

Lue lisää Palveluja lukemisesteisille -välilehdeltä.

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen ja mobiilisovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa. (Aluehallintovirasto) 

Haluatko kysyä? Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Laurea-kirjastoon:

Kampuskirjastojen aukiolot ja yhteystiedot


Tämä opas on tehty kuuden korkeakoulukirjaston yhteistyönä vuonna 2024. Opas on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisenssi ei koske oppaaseen muualta linkitettyjä videoita ja kuvia.

Laurea, Oulun yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement