Hoitotyö: Lainsäädäntö, viranomaistieto, tilastot

Lainsäädäntö

STM - Sosiaali- ja terveysministeriö

THL - Terveyden- ja hyinvoinin laitos

Valto - Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto

Tilastokeskus

Eurostat

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement