Hoitotyö: eHealth

Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura

STM - Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydenhuollon atk-päivät

       Hyvän elämän tekijät

Verkkojulkaisuja

Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW)

EU ja kansainvälinen toiminta

FinOHTA – Finnish Office for Health Technology Assessment

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement