Skip to Main Content

Hoitotyö: eHealth

Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura

STM - Sosiaali- ja terveysministeriö

Etusivu - Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät

  • Kansalliset linjaukset ja ratkaisut palvelutuotannon tukena
  • Robotiikka ja älyteknologia
  • Tietojohtaminen, vaikuttavuus ja laatu I 
  • Yhteiset asiakkaat ja yhdyspinnat 
  • Digipalvelut osana sote-palveluita
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen
  • Tietojohtaminen, vaikuttavuus ja laatu II  
  • Asiakkaat kehittämistyön ytimessä
  • Tuotteet ja toteutukset tutuiksi

Verkkojulkaisuja

Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW)

EU ja kansainvälinen toiminta

                    who-logo copy 2 - IHRPP

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement