Hoitotyö: Kirjat

Painetut kirjat

Laurea-kirjaston painetut kirjat löytyvät Laurean Finnasta. Hakutuloksiin tulee myös suurin osa saatavilla olevista e-kirjoista.

Tutkimusmenetelmät: e-kirjoja

Muiden kirjastojen kokoelmat

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen

Vapaasti luettavia e-kirjoja

Oppiportti

 

Kirjastolle hankitut e-kirjat

Muita e-kirjakokoelmia  (nämä kirjat löytyvät myös Finnasta)

E-kirjan lataaminen mobiililaitteelle

Sanastot tiedonhaun apuna

Sanakirjat ja sanastot

RefWorks - viitteidenhallinta

Laurea-kirjasto | Laurea Library