Skip to Main Content

Hoitotyö: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeet

Opinnäytetyön tekemiseen laaditut ohjeet löytyvät Laurean opiskelijoiden intrasta

Viitteidenhallinta

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Tutkimusmenetelmät: e-kirjoja

Kirjoittamisen oppaita: e-kirjoja

Ruotsinkielisiä opinnäytetöitä

Kansainvälisiä opinnäytetöitä

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement