Hoitotyö: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeet

Opinnäytetyön tekemiseen laaditut ohjeet löytyvät Laurean opiskelijoiden intrasta

Viitteidenhallinta

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Tutkimusmenetelmät: e-kirjoja

Suomalaisten yliopistojen opinnäytteet

Ruotsinkielisiä opinnäytetöitä

Kansainvälisiä opinnäytetöitä

Laurea-kirjasto | Laurea Library