Hoitotyö: Kirjat

Painetut kirjat

Laurea-kirjaston painetut kirjat löytyvät Laurean Finnasta.

Muiden kirjastojen kokoelmat

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen

Vapaasti luettavia e-kirjoja

Oppiportti

 

E-julkaisuja vapaasti verkossa

Kirjastolle hankitut e-kirjat

Muita e-kirjakokoelmia  (nämä kirjat löytyvät myös Finnasta)

E-kirjan lataaminen mobiililaitteelle

Sanastot tiedonhaun apuna

RefWorks - viitteidenhallinta

Sanakirjat ja sanastot

Laurea-kirjasto | Laurea Library