Tietojenkäsittely: Kirjat

Painetut kirjat

Laurea-kirjaston painetut kirjat löytyvät Laurean Finnasta. Hakutuloksiin tulee myös suurin osa saatavilla olevista e-kirjoista.

Kirjastolle hankitut e-kirjat

Muita e-kirjakokoelmia  (nämä kirjat löytyvät myös Laurean Finnasta)

Vapaasti luettavia e-kirjoja

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement