Tietojenkäsittely: Opinnäytteet

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Suomalaisten yliopistojen opinnäytteet

Kansainväliset opinnäytetyöt

Tutkimusmenetelmät: e-kirjoja

Laurean opinnäytetyöohjeistus

Laurean opinnäytetyöohjeistus LINK:ssä.

Lisätietoa työn syöttämisestä Theseukseen ja ohjeita PDF:n tekemiseen.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement