Skip to Main Content

Kielet ja kulttuuri: Home

Ruotsin, englannin, suomi 2, espanjan ja ranskan kielen oppimista tukeva materiaalia, lisäksi maakohtaista tietoa

Tervetuloa kielen ja kulttuurin pariin

Kuva Wikipedia

Opas tukee kielten oppimista ja sisältää maakohtaista tietoa. Eri kielille on omat välilehdet. Verkkomateriaalista suurin osa on vapaasti verkosta saatavilla, mutta osa edellyttää kirjautumista Laurean käyttäjätunnuksilla. Vinkkejä Laurea-kirjastosta lainattavista kirjoista.

Kulttuureiden ominaispiirteitä

"Kulttuuri on se monimiutkainen kokonaisuus, johon lasketaan kuuluvaksi tietous, uskomukset, taiteet, moraalikäsitykset, laki, käytänteet ja mitkä tahansa muut tietotaidot, jotka tekevät yksilöstä yhteiskunnan jäsenen." Sir E.B. Taylor 1871

Geert Hofstedin kulttuurien kuusi ulottuvuutta ja tietoa maittain.

Richard Lewisin kulttuurien jaottelun malli

Arvioi taitotasosi, vinkkejä kieltenopiskeluun

Voit arvioida mikä on kielen taitotasosi puhumisessa, kuuntelemisessa ja kirjoittamisessa eurooppalaisen kielten yhteisen viitekehyksen avulla.

Tietoa tapakulttuurista

Kielten välilehdillä on linkkejä maiden kulttuurikeskuksiin.

Laurea-kirjaston kirjasarjat, joissa on maakohtaista tapakulttuuria, myös työelämätietoa:

  • Culture shock -sarja
  • Culture smart -sarja

Finnasta lisää sanoilla: tapakulttuuri, etiketti, käytösopppaat, kuluttuurierot, viestintä, ruokakulttuuri. Englanninkielisiä e-kirjoja Laurean käyttäjätunnuksilla

Lehtiä ympäri maailman

Sanakirjoja

Kielten kirjoja ja kulttuuritietoutta

Kirjat löytyvät Laurea-kirjaston hyllyluokista:

30.8   Käytös ja tapatieto eri maissa

88.2   Suomen kieli

89.31  Ruotsin kieli

89.5    Englannin kieli

89.61 Ranskan kieli

89.63  Espanjan kieli

0ta yhteyttä ja anna palautetta

Oppaan käyttöoikeudet

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement