Kielet ja kulttuuri: Ruotsi

Ruotsin, englannin, suomi 2, espanjan ja ranskan kielen oppimista tukeva materiaalia, lisäksi maakohtaista tietoa

Hej!

Gamla stan

Hitta information om Sverige och det svenska språket.

Tidningar och Tidskrifter

Tidningar och tidskrifter på svenska

Organisationen och Kulturcentrum

Material för självstudier

Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi (KORU-hanke)

STARTBANA - ruotsin kielen itsopiskelumateriaali

BUD - Bygg upp din svenska

Du kan låna språkböcker på Laureas bibliotek.

Veta om Sverige

Visit Sweden - Sveriges officiella webbsida för turismen

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement