Fysioterapia: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeistus

Laurean opinnäytetyöohjeistus opiskelijan intrassa.

Lisätietoa työn syöttämisestä Theseukseen ja ohjeita PDF:n tekemiseen.

koristekuva

Tutkimusmenetelmät: e-kirjoja

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Suomen yliopistoissa tehtyjä opinnäytetöitä ja julkaisuja

Kansainväliset opinnäytetyöt

RefWorks - viitteidenhallinta

Vinkkejä tutkimuksen tekoon

Tampereen yliopiston Menetelmäopetuksen tietovaranto -sivusto sisältää paljon hyödyllistä tietoa kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä.

KUDOS - YAMK opinnäytetyömateriaalipankki

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement