Skip to Main Content

Fysioterapia: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeistus

Laurean opinnäytetyöohjeistus opiskelijan intrassa.

Lisätietoa työn syöttämisestä Theseukseen ja ohjeita PDF:n tekemiseen.

koristekuva

Tutkimusmenetelmät: e-kirjoja

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Kansainväliset opinnäytetyöt

Ruotsinkielisiä opinnäytetöitä

Vinkkejä tutkimuksen tekoon

Tampereen yliopiston Menetelmäopetuksen tietovaranto -sivusto sisältää paljon hyödyllistä tietoa kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä.

KUDOS - YAMK opinnäytetyömateriaalipankki

Kirjoittamisen oppaita: e-kirjoja

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement