Ohjeita: Artikkelihaun ABC

Artikkelihaun ABC

Yleistä artikkelien hausta

 • Artikkelien hakuun on olemassa useita eri tietokantoja ja hakupalveluja.
 • Suuri osa artikkeleista on tarjolla verkossa maksullisten tietokantojen kautta.
 • Laurea-kirjasto on hankkinut käyttöoikeuden Laurean koulutusohjelmien kannalta keskeisiin tietokantoihin.
 • Linkit tietyn alan keskeisiin artikkelitietokantoihin löytyvät koulutusalakohtaisten LibGuide-oppaiden Lehdet ja artikkelit -välilehdeltä.

 

Aloita artikkelien haku näistä palveluista

Laurea Finnan artikkelihaku

 • Laurea Finnan artikkelihaku kattaa suuren osan Laurealle hankittujen eri artikkelitietokantojen sisällöstä.
 • Huom! Muista kirjautua Finnaan Laurean verkkotunnuksilla saadaksesi maksimimäärän hakutuloksia.

Google Scholar

 • Googlen tieteellisen tiedon hakukone löytää artikeleita ja muita tieteellisiä tekstejä valituilta verkkosivuistoilta ja tietokannoista.
 • Hakutulosten rajaamiseen on vähemmän työkaluja kuin Finnassa tai varsinaisissa artikkelitietokannoissa
 • Aktivoimalla Google Scholarin asetuksissa kirjastolinkit, saat käyttöösi ns. SFX-linkitykset Laurealle hankittuihin artikkeleihin. Katso ohje.

ProQuest Central

 • ProQuest Central -haku kohdistuu ProQuestin tietokantoihin sisältyvien yli 8000 lehden artikkeleihin.
 • Erittäin monipuoliset mahdollisuudet rajata hakutulosta esim. julkaisutyypin, julkaisuvuoden jne. mukaisesti.
 • ProQuest Centralin artikkelit löytyvät varsin laajasti myös Finnan artikkelihaun kautta.

EBSCOhost yhdistelmähaku

 • Kohdistuu Laurealle hankkittujen EBSCOn tietokantojen sisältöön.
 • Erittäin monipuoliset mahdollisuudet rajata hakutulosta esim. julkaisutyypin, julkaisuvuoden jne. mukaisesti.
 • EBSCOn artikkelit löytyvät vain osittain Finnan artikkelihaun kautta.

 

Systemaattinen artikkelihaku

 

Tietyn yksittäisen artikkelin hakeminen

 1. Mene Finnan artikkelihakuun ja kirjaudu sisään Finnaan. Kirjoita artikkelin nimi hakulaatikkoon. Laita lainausmerkit artikkelin nimen ympärille. Esim. ”Health Care Access and Perceptions of Provider Care”.
 2. Jos artikkelia ei löydy Finnasta, mene Google Scholariin. Muista aktivoida GS:n asetuksista Laurean kirjastolinkit (Katso ohje). Kirjoita artikkelin nimi hakulaatikkoon. Laita lainausmerkit artikkelin nimen ympärille
 3. Jos artikkelia ei edellenkään löydy, mene Finnan perushakuun ja hae lehteä ISSN-numerolla tai julkaisun nimellä. Saat tiedon, mikäli lehti on hankittu Laurealle.
 4. Jos artikkelia ei vieläkään löydy, ota yhteys kirjastoon.

 

Eri alojen keskeisten lehtien ja artikkelien etsiminen

Web of Science

 • Thomson & Reutersin ylläpitämä viitetietokanta, joka sisältää tiedot noin 12 000 tieteellisen lehden artikkeleista, lehtien impact factoreista, eniten viitatuista artikkeleista jne.

SCImago Journal & Country Rank

Microsoft Academic Search

 • Microsoftin vapaasti käytettävissä oleva palvelu eri alojen keskeisten kirjoittajien ja julkaisujen löytämiseksi.

 

Kotimaisten artikkelien haku

 • Kotimaisia artikkeleita voit etsiä yksittäisten lehtien tai kustantajien online-palveluista tai erityisistä artikkeliviitetietokannoista.
 • Kotimaisia artikkeleita löytyy Laurean Finnan artikkelihaun tai kansainvälisten artikkelitietokantojen kautta erittäin vähän.
 • Artikkeliviitetietokannat (esim. ARTO) sisältävät usein vain artikkelin viitetiedot. Itse artikkeli tulee etsiä joko muualta netistä tai painettuna kirjaston kokoelmista.

 

Kotimaiset artikkeliviitetietokannat ja lehtiarkistot:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement