Ohjeita: Artikkelihaun ABC

Artikkelihaun ABC

Yleistä artikkelien hausta

 • Artikkelien hakuun on olemassa useita eri tietokantoja ja hakupalveluja.
 • Suuri osa artikkeleista on tarjolla verkossa maksullisten tietokantojen kautta.
 • Laurea-kirjasto on hankkinut käyttöoikeuden Laurean koulutusohjelmien kannalta keskeisiin artikkelitietokantoihin.
 • Linkit tietyn alan keskeisiin artikkelitietokantoihin löytyvät koulutusalakohtaisten LibGuide-oppaiden Lehdet ja artikkelit -välilehdeltä.
 • Lista kaikista Laurealle hankituista artikkelitietokannoista

 

Aloita artikkelien haku näistä palveluista

Laurean Finnan artikkelihaku

 • Laurean Finnan artikkelihaku kattaa suuren osan Laurealle hankittujen kansainvälisten artikkelitietokantojen sisällöstä.
 • Huom! Muista kirjautua Finnaan Laurean verkkotunnuksilla saadaksesi maksimimäärän hakutuloksia.

Google Scholar

 • Googlen tieteellisen tiedon hakukone löytää hyvin laajasti artikkeleita ja muita tieteellisiä tekstejä valituilta verkkosivustoilta ja tietokannoista.
 • Hakutulosten rajaamiseen on vähemmän työkaluja kuin Laurean Finnassa tai varsinaisissa artikkelitietokannoissa
 • Aktivoimalla Google Scholarin asetuksissa kirjastolinkit, saat käyttöösi ns. SFX-linkitykset Laurealle hankittuihin artikkeleihin. Katso ohje.

ProQuest Central

 • ProQuest Central -haku kohdistuu ProQuestin tietokantoihin sisältyvien yli 11 000 lehden artikkeleihin ja muuhun sisältöön.
 • Erittäin monipuoliset mahdollisuudet rajata hakutulosta esim. julkaisutyypin, julkaisuvuoden jne. mukaisesti.
 • ProQuest Centralin artikkelit löytyvät varsin laajasti myös Laurean Finnan artikkelihaun kautta.

EBSCOhost yhdistelmähaku

 • Kohdistuu Laurealle hankkittujen EBSCOn tietokantojen sisältöön.
 • Erittäin monipuoliset mahdollisuudet rajata hakutulosta esim. julkaisutyypin, julkaisuvuoden jne. mukaisesti.
 • EBSCOn artikkelit löytyvät vain osittain Laurean Finnan artikkelihaun kautta.

 

Systemaattinen artikkelihaku

 

Tietyn yksittäisen artikkelin hakeminen

 1. Mene Laurean Finnan artikkelihakuun ja kirjaudu sisään. Kirjoita artikkelin nimi hakulaatikkoon. Laita lainausmerkit artikkelin nimen ympärille. Esim. ”Health Care Access and Perceptions of Provider Care”.
 2. Jos artikkelia ei löydy Laurean Finnasta, mene Google Scholariin. Muista aktivoida GS:n asetuksista Laurean kirjastolinkit (Katso ohje). Kirjoita artikkelin nimi hakulaatikkoon. Laita lainausmerkit artikkelin nimen ympärille
 3. Jos artikkelia ei edellenkään löydy, mene Laurean Finnan perushakuun ja hae lehteä ISSN-numerolla tai julkaisun nimellä. Saat tiedon, mikäli lehti on hankittu Laurealle.
 4. Jos artikkelia ei vieläkään löydy, ota yhteys kirjastoon.

 

Eri alojen keskeisten lehtien ja artikkelien etsiminen

Web of Science

 • Clarivaten ylläpitämä viitetietokanta, joka sisältää tiedot noin 12 000 tieteellisen lehden artikkeleista, lehtien impact factoreista, eniten viitatuista artikkeleista jne.

SCImago Journal & Country Rank

 • Portaali, joka sisältää Scopus-tietokannan aineiston perusteella kehitettyjä indikaattoreita lehtien ja maiden arviointiin. Esim. SJR-indikaattori perustuu Scopuksen viittausaineistoon. Palvelun avulla voi hakea esim. liiketalouden lehtiä niiden rankkauksen perusteella.Lisätietoa SCImago Journal & Country Rank-palvelusta

 

Kotimaisten artikkelien haku

 • Kotimaisia artikkeleita voit etsiä yksittäisten lehtien tai kustantajien online-palveluista, journal.fi -palvelusta tai finna.fi -palvelun kautta. Myös Laurean Finnan perushaun kautta on mahdollista etsiä kotimaisten tiedelehtien artikkeleita.
 • Journal.fi -palvelusta löytyy yli 100 kotimaisen tiedelehden artikkelit vapaasti luettavina kokoteksteinä
 • Finna.fi -palvelun kautta löytyy linkit journal.fi -palvelun artikkeleihin sekä yli 2 miljoonaa viitetietoa kotimaisten sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleihin.
 • Laurean Finnan perushaulla löytyy linkit Laurean aloihin liittyvien journal.fi -palveluun sisältyvien lehtien artikkeleihin

 

Kotimaiset artikkeliviitetietokannat ja lehtiarkistot:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement